Header Ads

ฝึกอบรมสาขาช่างต่าง ๆ ฟรี จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี ประกาศ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน" ดังนี้

สาขาช่าง ที่รับสมัคร ได้แก่
 • การซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 
 • การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 
 • การซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 
 • เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์
 • พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก
อบรม  30 ชั่วโมง / รับจำนวน 20 คน / คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ช่างก่ออิฐฉาบปูน 
อบรม  30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ต่อฟิลเล็ท 
 • ช่างเชื่อมแม็ก ต่อฟิลเล็ท
 • ช่างเชื่อมทิก ต่อฟิบเล็ท
คุณสมบัติผู้สมัคร มีพื้นฐานงานเชื่อม
 • การกลึงรูปพรรณ / คุณสมบัติผู้สมัคร มีพื้นฐานงานช่างอุตสาหกรรม
 • การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐาน PLC ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์
 • ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม
 • เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์, อ่านแบบ
 • การใช้โปรแกรม Solid Work 3D / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์, อ่านแบบ
 • การเขียนแอพพลิเคชั่น งานสมองกลฝังตัว / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์
 • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 • การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการผลิต (Mastercam4Axis) / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์, ช่างอุตสาหกรรม
 • การควบคุมการผลิตอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ Touch Screen / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐาน PLC ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์
 • การใช้เครื่อง CMM เพื่อการตรวจสอบชิ้นงาน / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานช่างกลโรงงาน
 • การประยุกต์ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานช่างกลโรงงาน
 • ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC 4 แกน / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานช่างกลโรงงาน
 • การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานงานเชื่อม
 • ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานช่างไฟฟ้า
 • ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานเครื่องปรับอากาศ
 • การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์ / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานด้านช่างเครื่องปรับอากาศ
 • เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานช่างไฟฟ้า
 • เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ / คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้พื้นฐานช่างไฟฟ้า
 • สาขาการอ่านคู่มือเครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มต้น / คุณสมบัติผู้สมัคร ผ่านการฝึกสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน 30 ชม., ผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5
หมายเหตุ: วันเวลาที่เปิดฝึกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมครบตามจำนวน หรือมีมากกว่าที่กำหนด

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:
 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง หรือสังคมรังเกียจ
 4. เป็นผู้มีงานทำ
เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
 1. ใบสมัคร (ดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ link ที่แจ้งอยู่ด้านล่าง) 
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

วิธีการสมัคร
 1. ยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่งานประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ (กรุณาส่ง EMS) ผู้สมัครฯ ต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเท่านั้น โดยถือวันรับเอกสาร และวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์เป็นวันสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

สอบสัมภาษณ์และรายงานตัว วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. - 19.30 น. ณ ห้องประชุมเอสโซ่ อาคาร 11

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เริ่มอบรม วันที่ 23 มิถุนายน 2561 (อบรมวันเสาร์), และ 24 มิถุนายน 2561 (อบรมวันอาทิตย์)
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ฝึกอบรมฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 1 อาคาร 11
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
เลขที่ 145 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์: 038 276 824 ต่อ 119
เบอร์มือถือ: 095 187 2100

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.