Header Ads

เรียนวิชาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพ ลาดพร้าว

ประชาสัมพันธ์แหล่งฝึกอบรมวิชาชีพ โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนวิชาชีพ ซึ่งสามารถสมัครได้ฟรีและเรียนฟรีค่ะ หลักสูตรที่เปิดสอน มีทั้งเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ และ เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว
หลักสูตรและวิชาชีพที่เปิดสอน ได้แก่

หลักสูตรอบรม: วันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
เรียน: 80 ชั่วโมง
 • วิชาเบเกอรี่และอาหารว่าง 
 • วิชาของชำร่วย 
 • การร้อยลูกปัด – เมคราเม่ 
 • วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  
 • วิชางานศิลปะการต่อผ้า 
 • วิชาแกะสลักและงานใบตอง 
 • วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
หลักสูตรเรียน 150 ชั่วโมง: อบรม จันทร์-ศุกร์
 • วิชานวดแผนไทย
หลักสูตรเรียน 160 ชั่วโมง: วันจันทร์ วันศุกร์
 • วิชาเสริมสวย
หลักสูตรอบรม: วันเสาร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

หลักสูตรเรียน 60 ชั่วโมง
 • วิชานวดเท้า
หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง
 •  วิชาผ้าบาติก 
 • พื้นฐานการเขียนภาพ 
 • วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ 
 • ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
 • เบเกอรี่และอาหารว่าง 
 • งานศิลปะการต่อผ้า 
 • แกะสลักและงานใบตอง 
หลักสูตรเรียน 160 ชั่วโมง
 • เสริมสวย
เอกสารการสมัคร:
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 - 2 จำนวน 2 รูป
สนใจต้องการเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สมัครได้ที่:

สำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 3
เลขที่ 208 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 089 523 2588
รถโดยสาร ขสมก. สาย 156

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.