Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว อบรมวิชาชีพระยะสั้น (เสาร์-อาทิตย์)

สวัสดีค่ะ มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ มาแนะนำให้ทราบอีกหนึ่งแห่งค่ะ คือ ศูนย์ฝึกอาชีพว้ดรางบัว โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น มีวิชาชีพที่น่าสนใจหลายวิชา เหมาะแก่การนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม ในยุคค่าครองชีพสูง อย่างในปัจจุบันนี้ค่ะศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น แก่บุคคลทั่วไป ที่สนใจต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ "สมัครฟรี เรียนฟรี เรียนจบ มีวุฒิบัตรจากผู้ว่าฯ มอบให้"
ที่อยู่: หมู่ 6 เพชรเกษม 33 (ซอยวัดรางบัว) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

เปิดรับสมัครประชาชน ผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ฟรี!

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม มีดังนี้
หลักสูตรเรียน 1 วัน
อบรมฝึกอาชีพ วิชาสัญจร มี 6 วิชา ที่สามารถลงชื่อสมัครเรียน แล้วเรียนได้เลย สร้างชิ้นงานได้สำเร็จภายใน 1 วัน
วิชาที่สอน คือ
 • การทำเฟอร์นิเจอร์ย่อส่วน-งานเพ้นท์
 • วิชาผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
 • วิชางานประดิษฐ์จากผ้า
 • จัดดอกไม้ มาลัย บายศรี
 • การร้อยลูกปัด
 • แปรรูปสมุนไพร
หลักสูตฝึกรอบรม 80 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 เดือน ได้แก่
 • วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 • วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 • วิชาเบเกอรี่ วิ
 • ชาอาหารไทย-ขนมไทย 
หลักสูตรฝึกอบรม 160 ชั่วโมง ระยะเวลา 4 เดือน ได้แก่
 • การตัดผมชาย 
 • การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
หลักสูตร 150 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 3 เดือน ครึ่ง
 • วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ
เปิดอบรม วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

การเดินทาง:
สายรถรถประจำทางที่ผ่าน ได้แก่
สาย7, 7ก, 80, 84, 91, 101, 146, 147, 163, 164, 169
สายรถปรับอากาศ ได้แก่
สาย ปอ. 7, ปอ. 80, ปอ. 84, ปอ. 91, ปอ. 157, ปอ. 183, ปอ. 509, ปอ. 547

หากท่านผู้อ่านท่านใดมีความสนใจ จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
โทรศัพท์: 02 247 9492 - 3 (ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ: วิชาชีพที่เปิดอบรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานะการณ์และความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาชีพใด กรุณาสอบถามจากทางศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว อีกครั้งค่ะ
*อัพเดตตามงบประมาณประจำปี

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.