Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว อบรมวิชาชีพระยะสั้น (เสาร์-อาทิตย์)


สวัสดีค่ะ.. มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ มาแนะนำให้ทราบอีกหนึ่งแห่งค่ะ คือ ศูนย์ฝึกอาชีพว้ดรางบัว โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น มีวิชาชีพที่น่าสนใจหลากหลาย เหมาะแก่การนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม ในยุคค่าครองชีพสูง อย่างในปัจจุบันนี้ค่ะ ^^

ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดรางบัว ซอยเพชรเกษม 37 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครประชาชน ผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ฟรี!

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว อบรมอาชีพฟรี (เสาร์ขอาทิตย์)


วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม มีดังนี้

- หลักสูตฝึกรอบรม 80 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 เดือน ได้แก่
 • การซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • การซ่อมคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบเว็บไซต์
 • การร้อยลูกปัด
 • การทำดอกไม้ประดิษฐ์
 • การจัดดอกไม้
 • การแปรรูปสมุนไพร
 • การประกอบอาหาร และโภชนการ
 • การนวดแผนไทย
 • การทำเฟอร์นิเจอร์ย่อส่วน

- หลักสูตรฝึกอบรม 160 ชั่วโมง ระยะเวลา 4 เดือน ได้แก่
 • การตัดผมชาย 
 • การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
- อบรม วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

ท่านผู้อ่านท่านใดมีความสนใจ จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : -

กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
โทรศัพท์ : 02 247 9492 - 4 (ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ : วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานะการณ์และความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาชีพใด กรุณาสอบถามจากทางศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว อีกครั้งค่ะ ^^


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.