Header Ads

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ฝึกอบรมวิชาชีพฟรี


แนะนำ "ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว" หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการ แต่มักถูกเรียกและอ้างถึงแบบเข้าใจได้ง่าย ๆ คือ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี นะคะ มีด้วยกัน 8 แห่ง ค่ะ ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทย เปิดสอนทักษะวิชาชีพฟรี พร้อมบริการฟรี ที่พัก อาหาร ชุดเครื่องแบบในการฝึก วัสดุอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ฟรีค่ะ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง สังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีดังนี้

1. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0 2583 8350, 0 2961 1882
การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง: สาย 32, 33, 90, 104, 388, ปอ.104, ปอ.505

หลักสูตรอบรม 360 ชั่วโมง: วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ นวดแผนไทย
หลักสูตรอบรบ 720 ชั่วโมง: วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ เสริมสวยสตรี, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้า,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อาหารและเบเกอรี่     
รายละเอียดเพิ่มเติม archeep-nutmag10.blogspot.com/2016/03/blog-post_18.html

2. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์: 053 723 950 ,081 961 6676

หลักสูตร 6 เดือน: การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล), โรงแรมและบริการ, การจัดการสำนักงาน, โภชนาการ, ตัดเย็บเสื้อผ้า, เสริมสวยสตรี
หลักสูตรระยะสั้น 330 ชั่วโมง: ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย, สักคิ้ว 3 มิติ, นวดสปา, การทำขนมไทย, ผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ(แฮนด์เมด), คลินิคผ้า(ซ่อมแซมเสื้อผ้า)
หลักสูตร 150 ชั่วโมง: นวดไทยเพื่อสุขภาพ
หลักสูตร 60 ชั่วโมง: นวดเท้าเพื่อสุขภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม archeep-nutmag10.blogspot.com/2015/03/40.html

3.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน
279 หมู่ 9 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์: 053 092 418, 053 092 420

หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง): วิชาเบเกอรี่ วิชาผ้าด้นมือ
หลักสูตร ขนมไทยและเครื่องดืมสมุนไพร การเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ ของชำร่วยและของที่ระลึก
หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน: หลักสูตร ตัดผมชาย เสริมสวยสตรี นวดแผนไทย
หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน: หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(บริบาล)
หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เรียน 3 ปี ต่อเนื่อง (เทียบโอน ปวช.): ตัดเย็บเสื้อผ้า อาหารและโภชนาการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
รายละเอียดเพิ่มเติม archeep-nutmag10.blogspot.com/2018/07/72.html

4.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
เลขที่ 140 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์: 054 829 709 โทรสาร: 054829735

หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน: หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า, หลักสูตรโภชนาการ, หลักสูตรเสริมสวยและตัดผมชาย, หลักสูตรคหกรรมบริการ(การจัดดอกไม้, การจับผ้า-ผูกผ้า, การแกะสลักดอกไม้และตกแต่งสถานที่)
หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน: หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน: ทำขนมไทย, อาหารจานเดียว, การปักลายผ้าด้วยมือ
หลักสูตรระยะสั้น 1, 2, 3 วัน: กระเป๋าแฮนด์เมคและพวงกุญแจ, ประดิษฐ์ดอกไม้, ขนมพื้นบ้าน

หลักสูตร ปวช. จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาการตลาด, สาขาเสื้อผ้าแฟชั่น, สาขาแฟชั่นดีไซน์, สาขาการบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาท่องเที่ยว

หลักสูตร ปวส. จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ และสาขาการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม archeep-nutmag10.blogspot.com/2018/08/blog-post_10.html

5. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 53 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์: 045 826 235, 045 826 236

หลักสูตร 1 เดือน: อาหารและขนม, การแต่งหน้า, การตกแต่งผ้าประดับ, การจัดดอกไม้และใบตอง, การเพ้นท์เล็บ, การเย็บกระเป๋าเอนกประสงค์, ธุรกิจจัดการดอกไม้สด
หลักสูตร 3 เดือน: การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น, ธุรกิจซูชิ, ธรกิจกาแฟและขนม
หลักสูตร 6 เดือน: เสริมสวยสตรี, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, อาหารและโภชนาการ, นวดแผนไทย, การเดินสายไฟในอาคาร, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, หลักสูตรอื่นตามความประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม archeep-nutmag10.blogspot.com/2018/07/blog-post_30.html

6. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
104 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์: 038 241 072

หลักสูตร 6 เดือน วิชาที่เปิดอบรม: ตัดผมชาย, เสริมสวยสตรี, โภชนาการ, บริการโรงแรม, ช่างไฟฟ้าฯ, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

หลักสูตร4เดือน: นวดแผนไทย และนวดประคบสมุนไพร

หลักสูตร 120 ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์ ): ตัดผมชาย, เสริมสวยสตรี, โภชนาการ, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม archeep-nutmag10.blogspot.com/2018/08/blog-post_4.html

7. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
497 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 043 243 350

หลักสูตร 1 เดือน เบเกอรี่ ชา กาแฟ , แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า, อาหารไทย 4 ภาค, การจัดตกแต่งสถานที่ในพิธีต่าง ๆ , ช่างประดิษฐ์ อาทิ
การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก, ศิลปะงานใบตอง , เสริมสวยสตรี ได้แก่ การสระไดร์ รีด ยืดผม ทำสีผม แต่งหน้า เกล้าผม ทำเล็บ เพ้นท์เล็บ

หลักสูตร 4 เดือน ตัดผมชาย การดูแลผู้สูงอายุในบ้าน
หลักสูตร 6 เดือน ตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวยสตรี บริการโรงแรม โภชนาการ พนักงานดูแลผู้สูงอายุและเด็ก นวดแผนไทยอบสมุนไพรและสปา
รายละเอียดเพิ่มเติม archeep-nutmag10.blogspot.com/2018/07/blog-post_13.html

8. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
590 หมู่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180
โทรศัพท์: 074 - 584 112

หลักสูตร 6 เดือน (720 ชม.): ตัดเย็บเสื้อผ้า, ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วุฒิ ม.3), ปักจักร

หลักสูตร 3 เดือน (360 ชม.): ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ, เสริมสวยและตัดผมชาย, โภชนาการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วุฒิ ม.3), นวดแผนไทย

หลักสูตร 1 เดือน (120 ชม.): ตัดเย็บเสื้อผ้า(คลินิกเสื้อผ้า),. ตัดผมชาย การแต่งหน้าและเกล้าผม, การทำเบเกอรี่, การทำขนมไทย, การทำอาหารว่าง, การทำอาหารจานเดียว, ปูพื้นกระเบื้อง, เย็บผ้าม่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม archeep-nutmag10.blogspot.com/2018/07/blog-post_25.html

ท่านที่สนใจการฝึกอบรมต่าง ๆ สอบถามเพิ่มเติม ได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ของแต่ละศูนย์ฝึกฯ นะคะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.