Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะสวัสดีค่ะ..
ตามที่ได้เกริ่นบอกไปในบทความที่แล้ว ถึงเรื่องต้องนำเสนอบทความ การฝึกอาชีพ ของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ให้ครบทั้ง 10 แห่ง

เนื่องจาก ช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่ทาง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการ ฝึกอาชีพต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ หากพลาดช่วงนี้ไป ต้องรออีกสักพักใหญ่ ๆ เชียวนะคะ
     
สถานที่ ฝึกอาชีพ ของโรงเรียนฝึกอาชีพกทม. ที่จะแนะนำกันในวันนี้ คือ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ
ที่ทำการ : เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2426 3653

เปิดรับสมัครประชาชน บุคคลทั่วไป ที่สนใจ ฝึกอาชีพต่าง ๆ ทั้งเพื่อนำไป ประกอบอาชีพส่วนตัว อาชีพอิสระ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว
เนื่องจากสถาวะค่าครองชีพ ที่ไม่ค่อยจะพอดีกับรายรับสักเท่าไหร่ หรือ ผู้ที่ต้องการ ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ เพิ่มความรู้สู่ตนเอง สามารถสมัครเข้ารับการ ฝึกอาชีพ ตามที่ตนเองสนใจได้ค่ะ

โดยคุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับ การฝึกอาชีพ ก็ไม่มีอะไรมาก
 1. ชาย-หญิง อายุ 14 ปี ขึ้นไป มีความรู้พออ่านออกเขียนได้
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. มีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมที่จะ ฝึกอาชีพ ในสาขานั้น ๆ
 4. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ และโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษค่ะ
 5. ผู้สนใจสมัครเข้าเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ หรือ วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3 ) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
การเปิดรับสมัคร เข้ารับการฝึกอาชีพต่าง ๆ จะเปิดรับ 4 รุ่น ต่อปี คือ
 • รุ่นที่ 1. เริ่มรับสมัคร 1 เมษายน  เปิด ฝึกอบรม 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม
 • รุ่นที่ 2. เริ่มรับสมัคร 1 มิถุนายน เปิด ฝึกอบรม 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม
 • รุ่นที่ 3. เริ่มรับสมัคร 1 กันยายน เปิด ฝึกอบรม 1 พฤศจิกายน - 15 มกราคม
 • รุ่นที่ 4. เริ่มรับสมัคร 1 ธันวาคม  เปิด ฝึกอบรม 17 มกราคม - 31 มีนาคม
หลักฐานในการสมัคร ฝึกอาชีพ ต่าง ๆ คือ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และ ฝึกอาชีพต่าง ๆ คือ
 1. ค่าสมัคร 5 บาท
 2. ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท
       วิชาคอมพิวเตอร์ และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่ำบำรุงการศึกษา 300 บาท

วัน:เวลา การอบรม : จันทร์ – ศุกร์
 • รอบเช้า  เวลา    9.00น.-  12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00น. - 16.00 น.
 • รอบค่ำ   เวลา 17.00น. -  20.00 น.

ฝึกอาชีพ ช่างซ่อมรถยนต์       เรียนทำอาหาร รร.ฝึกอาชีพกทม.

หลักสูตรอบรม : 30 , 45 , 60 , 75 , 150 ชั่วโมง
วิชาชีพที่เปิดอบรม ภาคปกติ 3 รุ่น มีดังนี้
 • ช่างโทรทัศน์ และ วีดีโอ
 • ช่างวิทยุ และ เครื่องเสียง
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างเครื่องทำความเย็น และ เครื่องปรับอากาศ
 • ช่างเครื่องกลไฟฟ้า
 • ช่างเดินสายไฟฟ้า
 • ช่างเครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องล่างรถยนต์
 • ช่างเครื่องยนต์เล็ก และ จักรยานยนต์
 • ช่างเครื่องยนต์เบนซิน และ ไฟฟ้ารถยนต์
 • ช่างตัดผมชาย
 • ช่างเสริมสวยเบื้องต้น
 • ช่างเสริมสวยชั้นสูง
 • อาหารและโภชนาการ
 • ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
 • ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
 • ช่างเสื้อผ้าบุรุษ
 • ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
 • การพิมพ์ดีด
 • คอมพิวเตอร์
หลักสูตรอบรม ภาคค่ำ ได้แก่
 • การพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
 • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
 • ช่างเสื้อผ้าบุรุษ
 • ช่างเสื้อผ้าสตรี เบื้องต้น
 • ช่างตัดผมชาย
 • ช่างเสริมสวย
 • ช่างเครื่องยนต์เบนซิน
 • ช่างเครื่องยนต์ดีเซล
 • ช่างจักรยานยนต์
 • ช่างเดินสายไฟฟ้า
 • ช่างเครื่องกลไฟฟ้า
 • ช่างเครื่องทำความเย็น และ เครื่องปรับอากาศ
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างวิทยุ
 • ช่างโทรทัศน์ และ วีดีโอ
บุคคลใด สนใจในการฝึกอาชีพต่าง ๆ ข้างต้น กับทาง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ กรุณาโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้ง เนื้องจากอาจมีการปรับเปลี่ยน บางรายการ เพื่อความเหมาะสม


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.