Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก

สวัสดีค่ะ บทความแนะนำสถานที่ ฝึกอบรมอาชีพ ในวันนี้ เป็นหนึ่งในสิบแห่งของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ค่ะ ผู้ที่อยู่แถวหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง บางกะปิ และบริเวณใกล้เคียง หรือ แปดริ้ว เชิญมารับข้อมูลได้เลยค่ะ และอย่าลืมบอกต่อ ๆ กันไป เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ ฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งผู้ที่มีเวลาว่าง ๆ อยู่ค่ะ
การใช้เวลาว่าง ด้วยการเข้ารับ การฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ตามที่ตนเองชอบและสนใจ นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว อาจนำพามาซึ่ง รายได้เสริม ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้ง สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก
ที่ตั้ง : ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ : 02 548 3631 , 02 543 2903
การเดินทาง :
 • มีรถตู้จาก ม.เกษตร-หนองจอก ผ่านหน้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก เลยค่ะ
 • ตรงมีนบุรี ก็จะมีรถตู้ มีนบุรี-หนองจอก จอดอยู่ในตลาดมีนบุรี และมีรถเมล์สาย 131 ผ่านค่ะ
 • รถสองแถวแดง ลาดกระบัง-แยกหนองจอก แล้วมาต่อสองแถวหรือรถเมล์สาย 131 ผ่านหน้าโรงเรียนฯเช่นกันค่ะ
 • ถ้าจากบางกะปิ ก็จะมีรถตู้ มอลล์บางกะปิ-หนองจอก
 • ส่วนเส้นแปดริ้ว มีรถปรับอากาศ ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ ลงตรงแยกหนองจอก แล้วต่อรถสองแถวหรือรถเมล์สาย 131
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
 • ความรู้อ่านออกเขียนได้
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการอบรมวิชาชีพนั้น ๆ
 • ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติด
 • ผู้สมัครอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 3
หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครไม่ครบ ไม่รับสมัครค่ะ
วันและเวลาในการอบรมอาชีพต่าง ๆ
 • เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
 • รอบเช้า  อบรมเวลา 09:00-12:00 น.
 • รอบบ่าย อบรมเวลา 13:00-16:00 น.
 • รอบค่ำ   อบรมเวลา17:00-20:00 น.
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 5 บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท
 • วิชาคอมพิวเตอร์ และ ไทยสปา ค่าบำรุงการศึกษา 300 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน
กลุ่มวิชาชีพ 60 ชั่วโมง
ลำดับ วิชาที่เปิดอบรม รอบ (เวลา) ค่าใช้จ่าย/บาท
1. ช่างแต่งหน้า
เช้า บ่าย ค่ำ
105
2.
ช่างแต่งเล็บ เช้า บ่าย ค่ำ 105
3. การนวดฝ่าเท้า เช้า บ่าย ค่ำ 105
4. การตกแต่งภาพ Photospot บ่าย 305
กลุ่มวิชาชีพ 75 ชั่วโมง
ลำดับ วิชาที่เปิดอบรม รอบ (เวลา) ค่าใช้จ่าย/บาท
1.
การใช้อินเตอร์เน็ต
เช้า บ่าย ค่ำ
305
2. การออกแบบเวปไซต์ เช้า บ่าย ค่ำ 305
3. การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ เช้า บ่าย ค่ำ 305
4. การทำอาหารไทย เช้า บ่าย ค่ำ 105
5. การทำขนมไทย เช้า บ่าย ค่ำ 105
6. การทำคุกกี้และเค้ก เช้า บ่าย ค่ำ 105
7. การทำขนมปังและพาย เช้า บ่าย ค่ำ 105
8. การประดิษฐ์ดอกไม้ เช้า บ่าย ค่ำ 105
9. การจัดดอกไม้ เช้า บ่าย ค่ำ 105

กลุ่มวิชาชีพ 90 ชั่วโมง
ลำดับ วิชาที่เปิดอบรม รอบ (เวลา) ค่าใช้จ่าย/บาท
1.
การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น
เช่า บ่าย ค่ำ
305
2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องตัน เช้า บ่าย ค่ำ 305
3. วิชาภาพเคลื่อนไหว Flash บ่าย 305
4. วิชาการนวดตัว เช้า บ่าย ค่ำ 105
5. ช่างเกล้าผม เช้า บ่าย ค่ำ 105

กลุ่มวิชาชีพ 150 ชั่วโมง
ลำดับ วิชาที่เปิดอบรม รอบ (เวลา) ค่าใช้จ่าย/บาท
1.
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
เช้า บ่าย ค่ำ
305
2.
การพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
เช้า บ่าย ค่ำ
105
3.
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช้า บ่าย ค่ำ 305
4. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เช้า บ่าย ค่ำ 305
5. ช่างโทรทัศน์ เช้า บ่าย ค่ำ 105
6. ช่างเครื่องเสียง เช้า บ่าย ค่ำ 105
7. ช่างวีดีโอเทปและคอมแพคดิสก์ เช้า บ่าย ค่ำ 105
8. ช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช้า บ่าย ค่ำ 105
9. ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เช้า บ่าย ค่ำ 105
10. ช่างเครื่องกลไฟฟ้า เช้า บ่าย ค่ำ 105
11. ช่างเครื่องยนต์เบนซิน เช้า บ่าย ค่ำ 105
12. ช่างเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีด เช้า บ่าย ค่ำ 105
13. ช่างไฟฟ้ารถยนต์ เช้า บ่าย ค่ำ 105
14. ช่างส่งกำลังรถยนต์ เช้า บ่าย ค่ำ 105
15. ช่างเครื่องยนต์ดีเซล เช้า บ่าย ค่ำ 105
16. ช่างเครื่องล่างรถยนต์ เช้า บ่าย ค่ำ 105
17. ช่างเครื่องยนต์เล็ก เช้า บ่าย ค่ำ 105
18. ช่างจักรยานยนต์ เช้า บ่าย ค่ำ 105
19. ช่างตัดเย็บเสื้อสตรี เช้า บ่าย ค่ำ 105
20. ช่างตัดเย็บกระโปรง เช้า บ่าย ค่ำ 105
21. ช่างตัดเย็บกางเกงสตรี เช้า บ่าย ค่ำ 105
22. ช่างตัดเย็บชุดติดกัน เช้า บ่าย ค่ำ 105
23. ช่างตัดเย็บชุดสูทซาฟารีและสูทพระราชทาน เช้า บ่าย ค่ำ 105
24. ช่างตัดเย็บชุดเด็ก เช้า บ่าย ค่ำ 105
25. การสร้างแบบเสื้อผ้า เช้า บ่าย ค่ำ 105
26. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม เช้า บ่าย ค่ำ 105
27. ช่างตัดเย็บกางเกงชาย เช้า บ่าย ค่ำ 105
28. ช่างตัดเย็บชุดนักเรียน เช้า บ่าย ค่ำ 105
29. ช่างตัดเย็บสูทชาย เช้า บ่าย ค่ำ 105
30. ช่างตัดเย็บสูทสตรี เช้า บ่าย ค่ำ 105
31. ช่ายตัดเย็บชุดไทย เช้า บ่าย ค่ำ 105
32. ช่ายตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี เช้า บ่าย ค่ำ 105
33. ช่างซอยผม เช้า บ่าย ค่ำ 105
34. ช่างม้วนผม เช้า บ่าย ค่ำ 105
35. ช่างตัดผมชาย เช้า บ่าย ค่ำ 105
36. การทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม เช้า บ่าย ค่ำ 105
37. วิชาไทยสปา เช้า บ่าย ค่ำ 305

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.