Header Ads

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางฯ เปิดสอนอาชีพที่น่าสนใจ

สวัสดีค่ะ ข่าวอบรมอาชีพ ที่จะรายงานในวันนี้ เป็นอาชีพที่น่าสนใจ เพราะเมื่อได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว จะสามารถนำไปประกอบอาชีพ ไปเปิดร้าน เปิดกิจการส่วนตัว ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ยืนยาว ไม่มีวันเกษียณ ตราบเท่ามีแรงทำงานเลยนะคะ และยังสามารถถ่ายทอดวิชาให้กับลูกหลาน หรือคนรุ่นต่อ ๆ ไป ได้อีกด้วยค่ะ


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมวิชาชีพ ฟรี ดังนี้

หลักสูตรอบรม 360 ชั่วโมง วิชาที่เปิดสอน ได้แก่
  • นวดแผนไทย 
  • อาหารและเบเกอรี่        
หลักสูตรอบรบ 720 ชั่วโมง วิชาที่เปิดสอน ได้แก่
  • เสริมสวยสตรี 
  • ตัดผมชาย 
  • ตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  • การโรงแรม 
โดยเปิดรับสมัครแล้วนะคะ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์ : www.women-trainingcenter.com/
โทรศัพท์ : 02 583 8350

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.