Header Ads

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางฯ เปิดสอนอาชีพที่น่าสนใจ

สวัสดีค่ะ ข่าวอบรมอาชีพที่จะรายงานในวันนี้ เป็นการอบรมวิชาชีพที่น่าสนใจ เพราะเมื่อได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว จะสามารถนำไปประกอบอาชีพ ไปเปิดร้าน เปิดกิจการส่วนตัว ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ยืนยาว ไม่มีวันเกษียณ ตราบเท่ามีแรงทำงานเลยนะคะ และยังสามารถถ่ายทอดวิชาให้กับลูกหลาน หรือคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้อีกด้วยค่ะ


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
(ชื่อเดิมคือ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จ.นนทบุรี)
เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมวิชาชีพ ฟรี!!
รายละเอียดหลักสูตร/วิชาที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตรอบรม 360 ชั่วโมง วิชาที่เปิดสอน ได้แก่
  • วิชานวดแผนไทย    
โดยกำหนด แบ่งเป็น 2 รอบ คือ
  • รอบที่ 1 เริ่มเรียนเดือน เมษายน  - มิถุนายน 
  • รอบที่ 2 เริ่มเรียนเดือน กรกฎาคม - กันยายน
หลักสูตรอบรบ 720 ชั่วโมง วิชาที่เปิดสอน ได้แก่
  • เสริมสวยสตรี 
  • ตัดผมชาย 
  • ตัดเย็บเสื้อผ้า
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  • อาหารและเบเกอรี่
*มีบริการอาหารและมีที่พักฟรี พร้อมการแนะนำจัดหางานให้ด้วยค่ะ

วันที่เปิดรับสมัคร ในแต่ละวิชาและหลักสูตรนั้น ๆ โทรศัพท์สอบถามกำหนดการฯ จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ อีกครั้งนะคะ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02 583 8350 ต่อ 14
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
เว็บไซต์: www.women-trainingcenter.com/
การเดินทาง: รถโดยสารสาธารณะ สาย 32, 33, 90, 104, 388, ปอ.104, ปอ.505

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.