Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุปถัมภ์

สวัสดีค่ะ เป็นอีกหนึ่งบทความ สำหรับการแนะนำสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพหลากหลายสาขา โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมในวิชาที่ตนเองชื่นชอบหรือต้องการทักษะด้านวิชานั้น ๆ ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพอิสระ, ทำอาชีพเสริม, สร้างรายได้พิเศษให้ตนเองและครอบครัว เป็นต้น โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์
ที่ทำการ: เลขที่ 38 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์: 02 - 429 3573
คุณสมบัติ: ของผู้สมัครเรียน ฝึกอาชีพ ต่าง ๆ
 1.  ชาย - หญิง อายุ 14 ปี ขึ้นไป มีความรู้ อ่านออกเขียนได้
 2.  มีความประพฤติเรียบร้อย
 3.  สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียน วิชาชีพ นั้น ๆ 
 4. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
หลักฐาน: ที่ใช้ในการสมัคร ฝึกอาชีพ ต่าง ๆ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน
 2. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. วุฒิการศึกษา
ค่าใช้จ่าย:
 • หลักสูตร 150 ชม. 105 บาท
 • หลักสูตรต่ำกว่า 30,60,75,90 ชม. 105 บาท
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์ 305 บาท
วัน / เวลา เรียน: จันทร์ - ศุกร์
 • ภาคปกติ: 09.00 น.- 16.00 น.
 • ภาคเช้า: 09.00 น. - 12.00 น.
 • ภาคบ่าย: 13.00 น. - 16.00 น.
 • ภาคค่ำ: 17.00 น. - 20.00 น.     
ตัวอย่าง: วิชาชีพ ที่เปิดสอน
 • คอมพิวเตอร์
 • พิมพ์ดีด
 • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ตัดเย็บเสื้อผ้า สมัยนิยม
 • ตัดเย็บเสื้อผ้า เบื้อต้น
 • เย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น และ การเจียรไนพลอย
 • ช่างทำตัวเรือนเครื่องประดับ
 • ศิลปประยุกต์ เช่น การกัดลายแก้ว กระจำ , การทำผ้าบาติก ลายมัดย้อม , การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ , การทำของชำร่วย , การทำดอกไม้ประดิษฐ์ , การแกะสลักผักและผลไม้
 • ช่างซ่อมจักรยานยนต์
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น และ เครื่องเสียง
 • ช่างซ่อม TV LCD Monitor
 • ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า
 • การทำอาหารไทยและเบเกอรี่
 • ช่างตัดผมชาย
 • ช่างเสริมสวย
 • การนวดแผนไทย
ดูรายวิชาชีพ ที่ทาง รร.ฝึกอาชีพกทม.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ เปิดสอนกันแล้ว น่าสนใจศึกษา สั่งสมเป็นทักษะติดตัว ไว้ใช้ประโยชน์มากเลยนะคะ หากสนใจ ก็โทรศํพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทาง โรงเรียนฯ ดูนะคะ (รายวิชาชีพที่สอน ก็ประมาณที่รายงานไปข้างต้นค่ะ อาจมีปรับเปลี่ยนบ้าง ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์และความเหมาะสมค่ะ)

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.