Header Ads

อบรม กาแฟสด เครื่องดื่ม ชา และน้ำผลไม้ ฟรี!


วิชากาแฟสด เครื่องดื่ม ชา และน้ำผลไม้ เป็นหลักสูตรใหม่ ที่ทางศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ได้บรรจุในการเรียนการสอน เมื่อไม่นานมานี้ค่ะ และดูเหมือนว่า จะเป็นวิชาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนด้วยนะคะ

วันนี้ เราได้เรียบเรียง กำหนดการเปิดรับสมัคร และกำหนดการเรียนการสอน มาให้ผู้ที่สนใจ ได้ตระเตรียมตัว วางแผน การสมัคร การเรียน รวมทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา วิชานี้ เพื่อนำทักษะไปประกอบอาชีพ เปิดร้าน ฯลฯ ด้วยค่ะ

วิชากาแฟสด เครื่องดื่ม ชา และน้ำผลไม้
หลักสูตร อบรม 2 เดือน / 80 ชั่วโมง
เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

กำหนดการ รับสมัครและเปิดอบรม ดังนี้
  • รุ่นที่ 1. รับสมัคร 15 สิงหาคม - 23 กันยายน / เรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
  • รุ่นที่ 2. รับสมัคร 16 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน / เรียน ธันวาคม - มกราคม
  • รุ่นที่ 3. รับสมัคร 15 ธันวาคม - 27 มกราคม / เรียน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
  • รุ่นที่ 4. รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม / เรียน เมษายน - พฤกษาคม
  • รุ่นที่ 5. รับสมัคร 17 เมษายน - 26 พฤกษาคม / เรียน มิถุนายน - กรกฎาคม
  • รุ่นที่ 6. รับสมัคร 15 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม / เรียน สิงหาคม - กันยายน 
สมัครฟรี และ เรียนฟรี เมื่อจบแล้วได้รับวุฒิบัตรด้วยค่ะ (เวลาเข้าเรียนต้องถึงเกณฑ์)

หลักฐานการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 
  2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป
นอกจาก วิชากาแฟสดฯ ดังกล่าวนี้แล้ว ทางศูนย์ฝึกฯ ยังมีวิชาชีพอีกหลากหลายสาขา ให้ได้เลือกเรียนตามอัธยาศัยค่ะ โดยมีทั้งหลักสูตรเรียนวันธรรมดา คือ วันจันทร์ - วันศูกร์, หลักสูตรเรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ เรียนวันเดียว (เลือกเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์) อีกหลายหลักสูตรด้วยกัน

ท่านที่สนใจ ต้องการดูวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิดสอน มีวิชาอะไรบ้าง สามารถกดดูได้ที่ link นี้ค่ะ >>
https://archeep-nutmag10.blogspot.com/2011/01/blog-post_26.html

สนใจ สอบถามและสมัครเรียนได้ที่:
ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. สวนลุมพินี
ตั้งอยู่ใน สวนลุมพินี ติดที่จอดรถด้านใน ประตู 8 ใกล้ถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 251 5281

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.