Header Ads

อบรมอาชีพ กับ ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร โกลด์ มาร์เก็ต

เคยแนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพฟรี เปิดกว้างให้แก่ประชาชนทั่วไปมาหลายแห่ง วันนี้มี ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อีกหนึ่งแห่งมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะคือ ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร โกลด์ มาร์เก็ต

ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ นอกจากจะเปิดอบรมอาชีพต่าง ๆ แล้ว บริเวณเดียวกันนั้น ยังมีโซนการค้า เปิดเป็นร้านค้าต่าง ๆ มีขายของหลายประเภท มีตลาดนัด และมีร้านอาหารต่าง ๆ ด้วยค่ะ

ผู้ทีไปฝึกอบรมฯที่นี่ นอกจากจะได้ ทักษะทางด้านวิชาชีพแล้ว ยังได้เดินดู เดินช้อปสินค้า รวมทั้งมีอาหาร ให้ลิ้มชิมรสด้วยนะคะ


ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร โกลด์ มาร์เก็ต 
โดย กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร ประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ฟรี ดังนี้ค่ะ

การฝึกอบรม: วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาในการอบรม คือ 10.00 น. - 14.00 น.
หลักฐานการสมัคร:
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
หลักสูตรอบรม 80 ชั่วโมง (1 เดือน)
 • วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์
 • วิชาการร้อยลูกปัด และเมคราเม่
 • วิชาศิลปะลวดถัก
 • วิชาศิลปะการวาดภาพ
 • วิชาศิลปประดิษฐ์และบรรจุภัณฑ์
 • วิชาการเพ้นท์เล็บ
 • วิชาการแปรรูปสมุนไพร
 • วิชาแกะสลักผลไม้ จัดดอกไม้สด และงานใบตอง
 • วิชางานเพ้นท์
 • วิชาเปเปอร์มาเช่
หลักสูตรอบรม 160 ชั่วโมง (2 เดือน)
 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
หมายเหตุ: ผู้สนใจสมัครเรียนฯ กรุณาตรวจสอบ วิชาชีพที่เปิดสอนและกำหนดการอบรมจากทางศูนย์ฝึกอาชีพฯ อีกครั้งนะคะ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสมค่ะ

ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ ในวันและเวลาราชการ
วันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์นะคะ  ^^

ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร โกลด์ มาร์เก็ต 
ที่ทำการเลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (อาคารโกลด์ มาร์เก็ต ตลาดประชานิเวศน์ 1)
แถวย่านประชาชืน และวัดเสมียนนารี หลักสี่ค่ะ (มีรถจากวัดเสมียนนารี ไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพฯนะคะ)
รถเมล์ที่ผ่าน สาย 67 , 1075
โทรศัพท์:  02 247 - 9492 - 4 (เวลาราชการ)

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.