Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ม้วน บำรุงศิลป์

สวัสดีค่ะ บทความแนะนำสถานที่ อบรมอาชีพ ของ รร.ฝึกอาชีพกทม. ในวันนี้ อยู่แถวลาดพร้าวค่ะ มีชื่อเป็นทางการว่า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มัวน บำรุงศิลป์ ผู้ที่พักอาศัย อยู่ในย่านนั้น รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง ก็มีสถานที่ให้ ฝึกอบรมอาชีพ แบบเดินทางสะดวก ใกล้ที่พักนะคะ

การฝึกอาชีพต่าง ๆ มีประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพ ย่อมติดตัวเราไปตลอดกาล และเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในด้านการประกอบอาชีพได้เสมอ จะใช้สร้างงาน สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติม จากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว ก็ย่อมได้

อีกทั้งยัง เป็นการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ สะสมองค์ความรู้ในตัวเองเอาไว้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนเองไม่มากก็น้อยค่ะ โดยเฉพาะในยามวิกฤต ทักษะความรู้ที่อยู่ในตัวของเรา (ไม่มีใครที่จะขโมยของเราไปได้) อาจเป็นผู้ช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะ ที่สำคัญ สามารถนำทักษะความรู้ทีได้จาก การอบรมอาชีพ มาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ
 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ม้วนบำรุงศิลป์
ที่ตั้ง : เลขที่ 87 ซอยนาคนิวาส 43 ลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 514 1840 , 02 538 6307
เว็บไซต์ : www.mounbumrungsil.com
สายรถเมล์ที่ผ่าน : สาย 8 , 44 , 92 , 126 , 137 , ปอ.44 , ปอ.92

เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพ ต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ เพื่อนำไปประยุกต์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หรือเป็นพื้นฐานความรู้ในการสมัครงาน

รร.ฝึกอาชีพกทม. มีกำหนดการ การเปิดรับสมัคร ฝึกอาชีพ 4 รุ่น ต่อปี ดังนี้
 • รุ่นที่ 1. เริ่มรับสมัคร 1 เมษายน  เปิด ฝึกอบรม 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม
 • รุ่นที่ 2. เริ่มรับสมัคร 1 มิถุนายน เปิด ฝึกอบรม 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม
 • รุ่นที่ 3. เริ่มรับสมัคร 1 กันยายน เปิด ฝึกอบรม 1 พฤศจิกายน - 15 มกราคม
 • รุ่นที่ 4. เริ่มรับสมัคร 1 ธันวาคม  เปิด ฝึกอบรม 17 มกราคม - 31 มีนาคม
หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัคร ฝึกวิชาชีพต่าง ๆ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
ค่าใช้จ่าย ในการสมัคร และ ฝึกอบรมอาชีพ
 1. ค่าสมัคร 5 บาท
 2. ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท
  วิชาคอมพิวเตอร์ และ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่ำบำรุงการศึกษา 300 บาท
วันและเวลาเรียน : จันทร์ – ศุกร์ : แบ่งเป็น 3 รอบดังนี้
 • รอบเช้า  เวลา    9.00น.-  12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00น. - 16.00 น.
 • รอบค่ำ   เวลา 17.00น. -  20.00 น.

    
รร.ฝึกอาชีพกทม ม้วน บำรุงศิลป์ เปิดสอนวิชาชีพต่าง ๆ  ดังนี้
 • ช่างเครื่องทำความเย็น และ ปรับอากาศ
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างวิทยุ และ เครื่องเสียง
 • ช่างโทรทัศน์ และ วีดีโอ
 • ช่างจักรยานยนต์
 • ช่างเครื่องยนต์เบนซิน
 • การนวดแผนไทย
 • การพิมพ์ดีด
 • ช่างเสริมสวยสตรีเบื้องต้น
 • ช่างเสริมสวยสตรีชั้นสูง
 • ช่างตัดผมชาย
 • ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
 • ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
 • ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
 • ศิลปะประยุกต์
ผู้ที่พักอาศัยอยู่ย่าน ลาดพร้าว หรือ บริเวณใกล้เคียง ถ้าว่าง ๆ อยู่ ก็เชิญได้นะคะ โดยผู้ที่สนใจจะเข้ารับ การฝึกอาชีพต่าง ๆ วิชาชีพใด ๆ นั้น ขอให้ โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้ง จากทางรร.ฝึกอาชีพกทม. ม้วน บำรุงศิลป์ ด้วยนะคะ เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนบางรายการบ้าง ตามความเหมาะสมค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยียมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.