Header Ads

กรมสวัสดิการทหารอากาศ จัดอบรมวิชาชีพ ให้กับข้าราชการ ฯ และประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือของกรุงเทพมหานครค่ะ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในย่านนี้ รวมทั้งละแวกใกล้เคียง ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะคะ รถโดยสารสาธารณะที่ผ่านก็มีหลายสายค่ะ


กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ เปิดอบรมวิชาชีพ ให้กับที่ผู้สนใจ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. รวมทั้ง ประชาชน บุคคลทั่วไป ได้เเข้าอบรม เรียนรู้วิชาชีพ โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองด้วยค่ะ

เปิดสอน ปีละ 2 รุ่น หลักสูตร 100 ชั่วโมง แบ่งการเรียนเป็น ภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะ

เวลาในการอบรม คือ
 • ภาคเช้า 8.00  น. - 12.00 น. 
 • ภาคบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
รุ่นที่ 1 / ปี
กำหนดอบรม 10 หลักสูตร ดังนี้
 • โหราศาสตร์ไทยขั้นพื้นฐาน (เช้า) 
 • โหราศาสตร์ไพ่ยิปซี (บ่าย) 
 • หลักสูตรตัดผมชาย พื้นฐาน (เช้า) 
 • หลักสูตรตัดผมชาย ชั้นสูง (บ่าย) 
 • หลักสูตรดัดผม-เสริมสวยสตรี ขั้นพื้นฐาน (เช้า) 
 • หลักสูตรดัดผม-เสริมสวยสตรี ชั้นสูง (บ่าย) 
 • หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ขั้นพื้นฐาน (เช้า) 
 • หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชั้นสูง(บ่าย)
 • หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ นวดสปา-อโรมา (เช้า) 
 • หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ นวดตัว (บ่าย)
รุ่นที่ 2 / ปี หลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
 • หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง (เช้า) 
 • โหราศาสตร์อังคะวิชาธาตุ (บ่าย) 
 • ตัดผมชาย พื้นฐาน (เช้า) 
 • ตัดผมชาย ชั้นสูง (บ่าย) 
 • ดัดผม-เสริมสวยสตรี ขั้นพื้นฐาน (เช้า) 
 • ดัดผม-เสริมสวยสตรี ชั้นสูง (บ่าย)
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ขั้นพื้นฐาน (เช้า) 
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชั้นสูง(บ่าย) 
 • นวดเพื่อสุขภาพ นวดตัว (เช้า) 
 • นวดเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า (บ่าย)
เอกสารในการสมัคร:
 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสาร การสมัครมาให้ครบนะคะ ถ้านำมาไม่ครบ เจ้าหน้าที่จะไม่รับสมัครค่ะ

สมัครด้วยเอง ในวันและเวลาราชการ 8.00 น.-16.00 น.

*ค่าสมัคร หลักสูตรละ 300 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่:
โทรศัพท์: 02 534 4420, 02 534 3786
แผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ (อาคารทดสอบสมรรถภาพ โรงยิม 2 ข้างสนามกีฬาจันทรุเบกษา ) เข้าทางเข้ากองบิน 6 ประตูตรงข้าม รพ.ภูมิพลฯ ค่ะ
เว็บไซต์: /www.welfare.rtaf.mi.th/

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.