Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กาญจนสิงหาสน์

สวัสดีค่ะ.. วันนี้มีสถานที่เรียนวิชาชีพของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อีกหนึ่งแห่งมานำเสนอข้อมูลให้รับทราบกันค่ะ.. ตามที่ได้เคยเรียนให้ทราบกันไปแล้วว่า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนั้น มีทั้งหมด 10 แห่ง ด้วยกัน ตั้งอยู่ตามเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ค่ะ ใครพักอยู่แถวไหน ก็เลือกใกล้ ๆ บ้าน ที่เดินทางสะดวก ไม่เสียเวลา และสามารถเลือกฝึกวิชาชีพได้ตามต้องการค่ะ
ว่าง ๆ ช่วงใด ก็ชักชวนคนใกล้ชิด เพื่อน ๆ คนรอบข้าง ไปเรียน เพิ่มทักษะวิชาชีพไว้ติดตัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันนะคะ ^^

ผู้เขียนเอง ก็ได้เคยไปเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมาแล้วค่ะ (ดั่งที่เคยเล่าไปแล้วนะคะ) ทุกวันนี้ ทักษะวิชาที่ผู้เขียนได้รับการอบรมมา ก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ และรู้สึกติดใจนะคะ ยังอยากจะไปฝึกวิชาอื่น ๆ ที่สนใจอยู่เลยค่ะ แต่ยังไม่มีเวลา ก็..คงต้องรอไปก่อน

ตอนที่ผู้เขียนได้ไปอบรมฯ คราวนั้น เพื่อน ๆ ร่วมห้องที่ร่วมเรียนด้วยกัน มีหลายวัยค่ะ มีทั้งอายุน้อยกว่า อายุเท่ากัน อายุมากกว่าเล็กน้อย มากกว่าพอประมาณ และมากกว่ามาก ที่สามารถเรียกได้ว่า คุณป้า คุณลุง ทีเดียวค่ะ

ฉะนั้น ถ้ามีผู้ใหญ่ในบ้านที่ว่าง ๆ และดูท่านเหงา ๆ ก็ส่งไปเข้าอบรมฯในวิชาที่ท่านชอบหรือสนใจ ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะคะ ท่านจะได้ไม่เหงา มีอะไรคิด มีอะไรทำ ร่างกายก็จะแข็งแรงด้วยค่ะ ^^

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กาญจนสิงหาสน์
ที่ทำการตั้งอยู่ที่ : 686 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 410 1012

   

คุณสมบัติของผู้สมัคร :-
 1. ประขาขน บุคคลทั่วไป  ชาย-หญิง อายุ 14 ปี ขึ้นไป มีความรู้อ่านออกเขียนได้
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนใน วิชาชีพ นั้น ๆ
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อและโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
* ผู้สมัครอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :-
 1. ค่าสมัคร 5 บาท
 2. ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท
หมายเหตุ : วิชาคอมพิวเตอร์และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่ำบำรุงการศึกษา 300 บาท

หลักฐานการสมัคร :-
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
รร.ฝึกอาชีพกทม. กำหนดการ เปิดรับสมัคร  4 รุ่น ต่อปี ดังนี้
 • รุ่นที่ 1. เริ่มรับสมัคร 1 เมษายน  เปิด ฝึกอบรม 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม
 • รุ่นที่ 2. เริ่มรับสมัคร 1 มิถุนายน เปิด ฝึกอบรม 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม
 • รุ่นที่ 3. เริ่มรับสมัคร 1 กันยายน เปิด ฝึกอบรม 1 พฤศจิกายน - 15 มกราคม
 • รุ่นที่ 4. เริ่มรับสมัคร 1 ธันวาคม  เปิด ฝึกอบรม 17 มกราคม - 31 มีนาคม
วันและเวลา : จันทร์ - ศุกร์ : การอบรม แบ่งเป็น 3 รอบ คือ
 • รอบเช้า  เวลา 9.00น.-  12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00น. - 16.00 น.
 • รอบค่ำ   เวลา 17.00น. -  20.00 น.
วิชาที่เปิดสอน : หลักสุตร 30 , 45 , 60 , 75 , 150 ชั่วโมง มีดังนี้
 • การนวดแผนไทยโบราณ
 • ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
 • ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
 • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • การพิมพ์ดีด
 • ดนตรีสากล
 • อาหารและโภชนาการ
 • ช่างเสริมสวย เบื้องต้น
 • ช่างเสริมสวย ชั้นสูง
 • ศิลปะประดิษฐ์
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
 • ช่างเครื่องทำความเย็น และ เครื่องปรับอากาศ
 • ช่างเดินสายไฟฟ้า
 • ช่างวิทยุ และ เครื่องเสียง
 • ช่างโทรทัศน์ และ วีดีโอ
หลักสูตร : อบรม ภาคค่ำ ได้แก่
 • วิชาอาหารและโภชนาการ
 • ศิลปะประดิษฐ์
 • ดนตรีสากล
 • การนวดแผนโบราณ
 • ช่างเดินสายไฟฟ้า
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
 • ช่างเครื่องทำความเย็น และ ปรับอากาศ
 • ช่างวิทยุ และ เครื่องเสียง
 • ช่างโทรทัศน์และวีดีโอ
 • ช่างเสริมสวยเบื้องต้น
 • ช่างเสริมสวยชั้นสูง
 • ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
 • การพิมพ์ดีด
 • ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
 • คอมพิวเตอร์
 • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ลีลาศ
ท่านใดสนใจเข้ารับการอบรมต่าง ๆ กับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ กรุณาโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดฯ ที่ท่านสนใจอีกครั้งนะคะ เนื้องจาก อาจมีการปลี่ยนแปลงบางรายการ ตามความเหมาะสมค่ะ แต่โดยปกติ ก็จะใช้กำหนดการเดิมเสียเป็นส่วนใหญ่ค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.