Header Ads

ฝึกอาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ฝึกอาชีพฟรี กับ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บทความนี้ จะเป็นการแนะนำสถานที่ ฝึกวิชาชีพ ของ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งกระจายอยู่ตามเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ใกล้ที่ไหน เลือกอบรมอาชีพ ตามที่ท่านสนใจ และสะดวกในการเดินทางได้เลยนะคะ ^^
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร แต่ละแห่งนั้น ล้วนแล้วแต่มี วิชาชีพให้เลือกเรียนได้หลายแขนงวิชา ครบถ้วน ครบประเภทเลยก็ว่าได้ค่ะ และเมื่ออบรมจนจบหลักสูตรแล้ว สามารถนำทักษะ วิชาชีพต่าง ๆ ที่ได้อบรม ไปประกอบอาชีพได้จริง ๆ ทั้งเริ่มต้น การประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็น อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัว ในยุคค่าครองชีพสูง อะไร ๆ ก็ขึ้นราคา ในตอนนี้ได้ค่ะ


หลักสูตรที่เปิดอบรมนี้ มีทั้งหลักสูตร อบรมอาชีพระยะสั้น เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ และหลักสูตร อบรมอาชีพ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ให้เลือกอบรมกันได้ตามสะดวกค่ะ

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง มีดังนี้ค่ะ   
(ท่านสามารถคลิกที่รายชื่อของศูนย์ฝึกฯ ที่ท่านสนใจข้างล่างนี้ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ)   

1.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
ตั้งอยู่ใน สวนลุมพินี ติดที่จอดรถด้านใน ประตู8 ใกล้ถนนสารสิน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์: 02 251 5849 , 02 251 5281

2.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล
ตั้งอยู่ ในซอยปุณณวิถี สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 331 7573 - 4

3.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 423 2026

4.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดวรจรรยาวาส
ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 292 0194 , 02 289 3478

5.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดสุทธาวาส บางกอกน้อย
ตั้งอยู่ที่ วัดสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 412 4611 - 2

6.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1
ตั้งอยุ่ที่ ลานจอดรถสวนจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 272 4741 - 2

7. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี)
ตั้งอยุ่ภายใน ตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 540 4375 - 6

8. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ (รามคำแหง)
ตั้งอยู่ที่ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนวังโสม ซ.รามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 - 378 - 2421

9.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง 
ตั้งอยู่ที่ ซอยรามคำแหง 118 อาคารอยู่ทางด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูง
โทรศัพท์: 02 - 372 - 2903

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. สัญชาติไทย
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคน่ารังเกียจ
 4. เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ดีดได้
 5. เฉพาะวิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
หลักฐานในการสมัคร เข้ารับการอบรม
 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (มีรูปติด)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
การเปิดรับสมัคร (กรุณาตรวจสอบ วัน/เวลา การรับสมัคร ของแต่ละศูนย์ฝึกอาชีพอีกครั้งนะคะ)

1.หลักสูตร 1 เดือน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (80 ชั่วโมง) เรียน 9.00 น.-14.00 น.
 • รุ่นที่1. รับสมัคร 5 สิงหาคม - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม
 • รุ่นที่2. รับสมัคร 5 - 30 ตุลาคม เปิดเรียน พฤศจิกายน
 • รุ่นที่3. รับสมัคร 5 - 30 พฤศจิกายน เปิดเรียน ธันวาคม      
 • รุ่นที่4. รับสมัคร 5 - 30 ธันวาคม เปิดเรียน มกราคม
 • รุ่นที่5. รับสมัคร 5 - 30 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์      
 • รุ่นที่6. รับสมัคร 5 - 28 กุมภาพันธ์ เปิดเรียน มีนาคม       
 • รุ่นที่7. รับสมัคร 5 - 30 เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม
 • รุ่นที่8. รับสมัคร 5 - 30 พฤษภาคม เปิดเรียน มิถุนายน
 • รุ่นที่9. รับสมัคร 5 - 30 มิถุนายน เปิดเรียน กรกฎาคม 
 • รุ่นที่10.รับสมัคร 5 - 30 กรกฎาคม เปิดเรียน สิงหาคม
หลักสูตร 2 เดือน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (160 ชั่วโมง) เรียน 9.00 น.-14.00 น.
 • รุ่นที่ 1. รับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
 • รุ่นที่ 2. รับสมัคร 5 - 30 พฤศจิกายน เปิดเรียน ธันวาคม - มกราคม
 • รุ่นที่ 3. รับสมัคร 5 - 30 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
 • รุ่นที่ 4. รับสมัคร 5 - 30 เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม - มิถุนายน
 • รุ่นที่ 5. รับสมัคร 5 - 30 มิถนายน เปิดเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม
หลักสูตร 2 เดือน เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (80 ชั่วโมง) เรียน 9.00 น. -15.00 น.
 • รุ่นที่ 1. รับสมัคร กันยายน เรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
 • รุ่นที่ 2. รับสมัคร พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม - มกราคม
 • รุ่นที่ 3. รับสมัคร มกราคม เรียน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
 • รุ่นที่ 4. รับสมัคร เมษายน เรียน พฤษภาคม - มิถุนายน
 • รุ่นที่ 5. รับสมัคร มิถนายน เรียน กรกฎาคม - สิงหาคม
หลักสูตร 4 เดือน เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (160 ชั่วโมง) เรียนเวลา 9.00-15.00 น.
 • รุ่นที่ 1. รับสมัคร 1 - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - มกราคม
 • รุ่นที่ 2. รับสมัคร 5 -31 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
 • รุ่นที่ 3. รับสมัคร 1 - 31 พฤษภาคม เปิดเรียน มิถุนายน - กันยายน
หลักสูตร 6 เดือน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (125 ชั่วโมง) เวลา 9.00 น.-15.00 น.
 • รุ่นที่ 1. รับสมัคร 1 - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - มีนาคม
 • รุ่นที่ 2. รับสมัคร 1 - 30 มีนาคม เปิดเรียน เมษายน - กันยายน
หมายเหตุ: ข้อมูลที่นำเสนอนี้ เป็นเสมือนตารางรับสมัครและเปิดอบรมนะคะ โดยท่านที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพ ต้องสอบถามจากทาง ศูนย์ฝึกอาชีพ อีกครั้งค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.