Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่

สวัสดีค่ะ ได้รับ E-mail ถามถึงเรื่อง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง ที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้น บทความเหล่านั้นได้หายไปไหน ลบทิ้งไปแล้วหรืออย่างไร หาไม่เจอ ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณที่ใช้ชื่อว่า แฟนพันธุ์แท้ค่ะ ที่ติดตามกันมาตลอด และยังเตือนมาว่า ช่วงนี้ เป็นช่วงที่รับสมัครฯของ โรงเรียนฝีกอาชีพกรุงเทพมหานคร เสียด้วย อาจทำให้บางท่าน เสียโอกาส ในการเข้าสมัครฯไป

ดังนั้น ผู้เขียนจะขอนำบทความเกี่ยวกับการรับสมัครของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้นำเสนอ ค่อย ๆ นำมาเสนอให้ทราบกันค่ะ และสำหรับวันนี้ ก็จะเป็นรายละเอียดของการ รับสมัครและวิชาชีพที่เปิดสอนของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่ ค่ะ เชิญติดตามได้เลยค่ะ ^^


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่
ที่ตั้ง: 99/3 ซอยปลูกจิต 3 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02 2517950
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกวิชาชีพ 4 รุ่น ต่อปี ดังนี้
 • รุ่นที่ 1. เริ่มรับสมัคร 1 เมษายน  เปิด ฝึกอบรม 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม
 • รุ่นที่ 2. เริ่มรับสมัคร 1 มิถุนายน เปิด ฝึกอบรม 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม
 • รุ่นที่ 3. เริ่มรับสมัคร 1 กันยายน เปิด ฝึกอบรม 1 พฤศจิกายน - 15 มกราคม
 • รุ่นที่ 4. เริ่มรับสมัคร 1 ธันวาคม  เปิด ฝึกอบรม 17 มกราคม - 31 มีนาคม
หลักฐานในการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 1. ค่าสมัคร 5 บาท
 2. ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท (วิชาคอมพิวเตอร์ และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่่าบำรุงการศึกษา 300 บาท)
เวลาเรียน แบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
 • รอบเช้า เวลา 9.00น.-  12.00 น.
 • รอบบ่าย เวลา 13.00น. - 16.00 น.
 • รอบค่ำ เวลา 17.00น. -  20.00 น.
หลักสูตรอบรม: 30 , 45 , 60 , 75 , 150 ชั่วโมง
รายวิชาชีพที่เปิดสอน
 • ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง
 • ช่างเสริมสวย เบื้องต้น
 • ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า
 • ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
 • การนวดแผนโบราณ
 • พิมพ์ดีด
 • ช่างเครื่องยนต์เล็ก และ จักรยานยนต์
 • ช่างเครื่องดีเซลและเครื่องล่างรถยนต์
 • ช่างเครื่องยนต์เบนซิน และ ไฟฟ้ารถยนต์
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างวิทยุ และ เครื่องเสียง
 • ลีลาศ
ท่านใดสนใจ ต้องการสมัครฯ กรุณาโทรศัพท์สอบถาม ถึงรายวิชา วันและเวลา การรับสมัครอีกครั้งจากทาง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่ ค่ะ เนื่องจาก อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.