Header Ads

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง สอนฟรี!


ศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดลำปาง และผู้ที่พักอาศัยในจังหวัดใกล้เคียง สามารถสมัคร เข้าอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ได้ ฟรี!! เพราะที่ศูนย์ฝึกฯ มีที่พักสำหรับผู้เข้าเรียนด้วยค่ะ และมีหลักสูตรเรียนได้วุฒิฯในระดับ ปวช.และ ระดับปวส.อีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพหลายสาขา แก่สตรี และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 - 60 ปี

หลักสูตร วิชา ที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน จำนวน 4 หลักสูตร
ไม่จำกัดวุฒิ สามารถอ่านออกเขียนได้

เปิดสอนช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
 • หลักสูตรโภชนาการ
 • หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า 
 • หลักสูตรเสริมสวยและตัดผมชาย
 • หลักสูตรคหกรรมบริการ อาทิ การจัดดอกไม้, การจับผ้า-ผูกผ้า, การแกะสลักดอกไม้และตกแต่งสถานที่
หลักสูตรระยะสั้น เรียน 3 เดือน จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
 • การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรระยะสั้น อบรม 5 วัน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
 • หลักสูตรการปักลายผ้าด้วยมือ 
 • หลักสูตรทำขนมไทย 
 • หลักสูตรอาหารจานเดียว 
หลักสูตรระยะสั้น (เรียน 1, 2, 3 วัน) สอน 3 หลักสูตร
 • ขนมพื้นบ้าน 
 • ทำกระเป๋าแฮนด์เมคและพวงกุญแจ 
 • การประดิษฐ์ดอกไม้ 
หลักสูตร ปวช. จำนวน 6 สาขา
จบวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ระดับ ปวช.
รับสมัครปีละ 1 รุ่น ระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
 • สาขาการตลาด 
 • สาขาการบัญชี 
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • สาขาท่องเที่ยว
 • สาขาเสื้อผ้าแฟชั่น สาขาแฟชั่นดีไซน์ 
หลักสูตร ปวส. จำนวน 2 สาขา
จบ ม.6 หรือ ระดับปวช. / เทียบเท่า เรียนต่อ ระดับ ปวส.
รับสมัคร 1 รุ่น ต่อปี ระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
 • สาขาการท่องเที่ยว 
 • สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
หลักฐานการสมัครเรียน
 1. รูปถ่าย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ
*บริการฟรี ที่ทางศูนย์ฝึกอบรบฯ ให้แก่ผู้เรียน ขณะรับการฝึก อาทิ
ที่พัก (สำหรับสตรี), อาหาร 3 มื้อ, วัสดุการฝึกอบรม, ชุดเครื่องแบบ, ของใช้ประจำตัวที่จำเป็น, การรักษาพยาบาล, การสังคมสงเคราะห์, นันทนาการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต, บริการจัดหางาน และวุฒิบัตร

และหลังจากเรียนจบแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมีบริการดี ๆ ให้อีกค่ะ เช่น แนะแนวการประกอบอาชีพ, จัดหางาน, เงินทุนประกอบอาชีพ ติดตามผล ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียน ได้ที่:
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
เลขที่ 140 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง
อำเภอมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทรศัพท์: 054 829 709
โทรสาร: 054 829 735
เว็บไซต์: northernwomencenter.go.th/

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.