Header Ads

Translate

เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพฯ

12:03
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญผู้ประกอบการค้าขายด้านอาหารและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เป็นการ อบรมฟรี ค่ะ...Read More

เชิญชมงาน “เที่ยวเมืองไทยให้ครบมาพบกันที่สวนลุม"

11:35
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ วิถีไทย ร่วมภาคภมูิใจกับ ผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาไทย ในงาน “เที่ยวเมืองไทยให้ครบมาพบกันที่สวนลุม” ประจำปี...Read More

เขตลาดกระบัง จัดสอนวิชาชีพฟรี สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

12:44
ประชาสัมพันธ์: ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักเขตลาดกระบัง ประกาศรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาทักษะทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ #เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ อบร...Read More

เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 23 กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมมากมาย ชมสาธิตอาชีพอิสระ

13:20
ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงแรงงาน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 23 ชมนิทรรศการ "23 ปีกระทรวงแรงงาน เดินหน้าพัฒนากำลังคนสู่ ประเทศไทย ...Read More

งานช่างหลวงสู่ปวงชน อบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่

08:43
ประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมวิชาชีพ : เปิดรับสมัครด่วน (จำนวนจำกัด)  เรียนวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ จัดอบรมโดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจน...Read More

หลักสูตรอบรมอาชีพ งบปี 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16:21
สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ เริ่มเห็นว่าหลาย ๆ หน่วยงาน เริ่มทยอยประกาศแผนงานของงบประมาณ ประจำปี 2560 กันบ้างแล้ว ซึ่ง ข่าวอบรม วันนี้ ก็เป็นประกาศ กา...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.