Header Ads

Translate

เชิญชวนสมัคร โครงการประกวด ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

13:27
สวัสดีค่ะ เมื่อปีที่แล้ว ทางบล็อกของเรา เคยเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับโครงการประกวดฯ ของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นโครงการแนวเสริมสร้างและส่งเสร...Read More

ประกาศรับสมัครอบรมวิชาชีพระยะสั้น ชั่วโมงละ 1 บาท จัดโดย วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

11:42
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอบรมวิชาชีพ ของ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ค่าเรียน ชั่วโมงละ 1 บาท เท่านั้นค่ะ โดย...Read More

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ประกาศรับสมัครอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

21:26
สวัสดีค่ะ วันนี้มีประกาศเปิดรับสมัคร อบรมวิชาชีพสาขาช่างต่าง ๆ จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มาแจ้งให้ทราบกันค่ะ สถาบันพัฒนาฝีมื...Read More

สมัครฟรี โครงการอบรมประชาชนเพื่อดำเนินชีวิตสำหรับคนเมือง

08:42
ประชาสัมพันธ์: การรับสมัครฝึกอบรมระยะสั้น ที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพของเราและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง แล้วยังจะสามารถนำทักษะจากการเรีย...Read More

รับสมัครอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

08:45
ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรม "โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.