Header Ads

Translate

เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ ตามรอยพ่อ สานต่ออย่างพอเพียง เปิดอบรม 36 วิชาชีพ ฟรี

13:48
ข่าวประชาสัมพันธ์:  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดกิจกรรม"อบร...Read More

รับสมัครฝึกอบรม การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรอุตสาหกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์ ฟรี

07:09
แจ้งข่าวประกาศ การรับสมัครฝึกอบรม "การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรอุตสาหกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์" สมัครและฝึกอบรมฟรีค่ะ หลักสูตรอ...Read More

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

08:39
ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม สาขาช่างต่าง ๆ จำนวน 4 สาขาวิชา จัดฝึกสอนโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ประกา...Read More

เชิญชวนร่วมงานและอบรมวิชาชีพอิสระฟรี ในงานตลาดนัดอิ่มเกษตร

12:21
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเที่ยวชมงาน "ตลาดนัดอิ่มเกษตร" ตลาดนัดเพื่อคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร เพิ่มประสบการณ์ความรู้ ได้ทักษะวิชาชีพ ...Read More

รับสมัครผู้สนใจ เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จัดโดย วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

17:21
ประชาสัมพันธ์: ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเรียนวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น จัดสอนโดย วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ค่าเรียนเพียง ชั่วโมงละ 1 บ...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.