Header Ads

Translate

อบรม กาแฟสด เครื่องดื่ม ชา และน้ำผลไม้ ฟรี!

15:12
วิชากาแฟสด เครื่องดื่ม ชา และน้ำผลไม้ เป็นหลักสูตรใหม่ ที่ทางศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ได้บรรจุในการเรียนการสอน เมื่อไม่นานมานี้ค่ะ และดูเห...Read More

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง สอนฟรี!

09:02
ศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดลำปาง และผู้ที่พักอาศัยในจังหวัดใกล้เคียง สามารถสมัคร เข้าอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ได้ ฟรี!! เพราะที่ศูนย์ฝึกฯ มีที่พั...Read More

อบรมหลักสูตรพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ฟรี โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

17:53
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้ว โดยจะเห็นชัดเจนขึ้น และมีบทบาทขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น อาชีพหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ ...Read More

workshop งานฝีมือฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร ศูนย์การค้าไอที สแควร์

10:15
ภาพจากสถานที่จริง ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร ศูนย์การค้าไอที สแควร์ สวัสดีค่ะ วันนี้มาชวนผู้ที่ชื่นชอบในงานฝีมือ หรือผู้ที่กำลังมองหางานอดิเรก...Read More

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี

13:10
ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพ ที่เปิดให้เรียนฟรี มีอุปกรณ์ในการฝึกอบรมให้พร้อม รวมทั้งอาหารและที่พักสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง วิชาชีพที่เ...Read More

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บุคคลทั่วไป

12:52
แนะนำแหล่งเรียนวิชาชีพ สำหรับบุคคลทั่วไปอีกหนึ่งแห่งค่ะ ในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ วิชาชีพที่เปิดสอนของสถาบันแห่งนี้ จั...Read More

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ

08:09
ศูนย์เรียนวิชาชีพ ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่เปิดสอนฟรี หลายสาขาอาชีพ รับผู้สนใจเข้าเรียน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นำความรู้ที่ได้ ไปสร้างอาชีพหรื...Read More

ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี วัดด่าน พระราม 3 กทม.

10:01
แหล่งเรียนวิชาชีพฟรี ที่เปิดสอนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และมีหลักสูตรอบรม เรียนจบภายใน 1 วัน ให้เลือกเรียนด้วยค่ะ เหมาะกับผู้ที่มีทำงานประ...Read More

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา เรียนฟรี

09:08
แนะนำสถานที่เรียนวิชาชีพ เพื่อการมีงานทำอีก 1 แห่ง ค่ะ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เปิดสอนฟรี แก่สตรีและบุคคลทั่วไป โดยมีสวัสดิการฟรี...Read More

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม วิชาชีพระยะสั้น

11:22
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนวิชาชีพระยะสั้น อยู่ในจังหวัดนครปฐมค่ะ ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพหลายสาขา ให้ผู้ที่สนใจได้สมัครเข้าเรียนรู้ ตามความต้องการ...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.