Header Ads

Translate

รับสมัครผู้สนใจ เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จัดโดย วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

17:21
ประชาสัมพันธ์: ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเรียนวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น จัดสอนโดย วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ค่าเรียนเพียง ชั่วโมงละ 1 บ...Read More

รับสมัครด่วน เรียนทำอาหารและเบเกอรี่ 4 หลักสูตร ฟรี

19:20
ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝึกอบรมค่ะ "เรียนทำอาหารและเบเกอรี่ 4 หลักสูตร" ฟรี จัดโดย วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แข...Read More

เชิญร่วมชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เสริมความรู้ ดูภูมิปัญญาไทย

10:29
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ ค่ะ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ...Read More

สอนวิชาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. สนามหลวง 2

12:58
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ของ ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง2) ภายใต้การบริหารจัดการของ กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒ...Read More

เชิญอุดหนุน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาถูก ของดี เขตมีนบุรี

11:48
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ: ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, สินค้าอุปโภค / บริโภค ราคาถูก ของดี เข...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.