Header Ads

Translate

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา รับสมัครเรียนช่างฟรี พร้อมเบี้ยเลี้ยง

10:50
รายงานข่าวอบรมค่ะ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมสาขาช่าง เพื่อ...Read More

รับสมัครอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

13:35
ประกาศรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรม "สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ" หลักสูตรฝึกอบรม 42 ชั่วโมง งบประมาณประจำปี 2562 จำนวนท...Read More

เชิญร่วมกิจกรรมแห่งการสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ

13:55
มีกิจกรรมดี ๆ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ "Thai PBS World เชื่อมโลกสร้างแรงบันดาลใจ" กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ Origami Therapy ฝึกพ...Read More

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต รับสมัครเรียนวิชาชีพ

20:35
ประกาศ รับสมัครแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง เข้าอบรมวิชาชีพ จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สาขา วิชาชีพ ที่เปิดอบรม ดั...Read More

9 สาขาอาชีพ ฝึกฟรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

15:43
ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดรับสมัครเยาวช...Read More

หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

20:07
ประกาศการรับสมัครเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โดยทางสถาบันฯ มีความประสงค์จะรับสมัครเยา...Read More

เชิญชวนสมัครอบรม โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน

14:02
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครอบรม "โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน" จากการประปานครหลวง หรือ ชื่อย่อ กปน. ได้ดำเนินสร้างเครือข่...Read More

รับสมัคร ฝึกอบรมวิชาชีพช่างฝีมือ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

14:16
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรม 30 วิชาชีพ ให้แก่เกษตรกร บุตรหลานของเกษตรกร ผู้ที่ด้อยโอกาส ...Read More

งานเกษตรสร้างชาติ เพิ่มทักษะการเกษตร สอนฟรีหลายวิชา อาชีพ

10:55
ประชาสัมพันธ์ งาน "เกษตรสร้างชาติ" จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ค่ะ ภายในงานมีกิจกรรม เสริมทักษะความรู้ต่าง ๆ ...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.