Header Ads

Translate

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฟรี

12:39
แจ้งข่าวรับสมัครฝึกอบรมระยะสั้นค่ะ จัดโดย "สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม" กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังมีระเบียบการ ...Read More

รับสมัครแรงงานไทย เรียนการสร้างงานสร้างอาชีพ ด้วยระบบ e–Commerce

12:53
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวันนี้ มีการเรียนการสอนเพียงไม่กี่วัน แต่ผู้เรียนจะสามารถนำทักษะฯ ไป "สร้างงานสร้างอาชีพ" ต่อยอดเป็นราย...Read More

ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรม“เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน”

13:42
ขอเชิญร่วมงาน “เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” พบกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาคการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตรและความก้าวหน้า มาตรฐานสินค้า กา...Read More

เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพฯ

12:03
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญผู้ประกอบการค้าขายด้านอาหารและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เป็นการ อบรมฟรี ค่ะ...Read More

เชิญชมงาน “เที่ยวเมืองไทยให้ครบมาพบกันที่สวนลุม"

11:35
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ วิถีไทย ร่วมภาคภมูิใจกับ ผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาไทย ในงาน “เที่ยวเมืองไทยให้ครบมาพบกันที่สวนลุม” ประจำปี...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.