Header Ads

Translate

เปิดรับสมัคร อบรมสาขาช่างฯ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

15:33
ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้ โดยจัดฝึกสอนให้ฟรี รวมทั้งมีหอพักและค่าอาหารให้ฟรี ระหว่างการฝึกฯ ด้วยค่ะ ประกาศรับสมัคร ฝ...Read More

เรียนจัดดอกไม้ แปรรูปสมุนไพร สมัครและเรียนฟรี

16:50
นำข่าวการจัดอบรม "โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ" ที่มีผู้ใหญ่ใจดี จัดสอนให้ประชาชนฟรี มาประชาสัมพันธ์ค่ะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการส...Read More

เรียนวิชาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพ ลาดพร้าว

11:14
ประชาสัมพันธ์แหล่งฝึกอบรมวิชาชีพ โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนวิชาชีพ ซึ่งสามารถสมัครได้ฟรีและเรียนฟรีค่ะ หลักสูตรที่เปิดสอน มีทั้...Read More

เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นฟรี สร้างงาน สร้างรายได้เสริม

08:55
แจ้งข่าวประกาศการรับสมัคร อบรมวิชาชีพระยะสั้น จัดโดย สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครฟรี และเรียนฟรีค่ะ กำหนดจัดการอบรม จำนวน 2 รุ่น ...Read More

เรียนภาษา และ Social Medila Marketing ฟรี

20:04
ประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรมด้านภาษาและด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตร/วิชา ที่สามารถนำทักษะฯ ไปปรับใช้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เข้ากับยุคนี้ได้ดี...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.