Header Ads

Translate

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ประกาศรับสมัครอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

21:26
สวัสดีค่ะ วันนี้มีประกาศเปิดรับสมัคร อบรมวิชาชีพสาขาช่างต่าง ๆ จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มาแจ้งให้ทราบกันค่ะ สถาบันพัฒนาฝีมื...Read More

สมัครฟรี โครงการอบรมประชาชนเพื่อดำเนินชีวิตสำหรับคนเมือง

08:42
ประชาสัมพันธ์: การรับสมัครฝึกอบรมระยะสั้น ที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพของเราและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง แล้วยังจะสามารถนำทักษะจากการเรีย...Read More

รับสมัครอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

08:45
ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรม "โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน...Read More

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฟรี

12:39
แจ้งข่าวรับสมัครฝึกอบรมระยะสั้นค่ะ จัดโดย "สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม" กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังมีระเบียบการ ...Read More

รับสมัครแรงงานไทย เรียนการสร้างงานสร้างอาชีพ ด้วยระบบ e–Commerce

12:53
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวันนี้ มีการเรียนการสอนเพียงไม่กี่วัน แต่ผู้เรียนจะสามารถนำทักษะฯ ไป "สร้างงานสร้างอาชีพ" ต่อยอดเป็นราย...Read More
ขับเคลื่อนโดย Blogger.