Header Ads

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี


ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพ ที่เปิดให้เรียนฟรี มีอุปกรณ์ในการฝึกอบรมให้พร้อม รวมทั้งอาหารและที่พักสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง วิชาชีพที่เปิดสอน ล้วนแล้วแต่สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือทำงานในสถานประกอบการก็ได้ค่ะ 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
เปิดสอนวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะอาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 

หลักสูตรเรียน 6 เดือน วิชาเปิดสอน ได้แก่
 • การตัดผมชาย 
 • วิชาเสริมสวยสตรี 
 • การตัดเย็บเสื้อผ้า 
 • ช่างไฟฟ้า-เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
 • บริการโรงแรม 
 • โภชนาการ
หลักสูตร 3 เดือน วิชาที่เปิดอบรม ได้แก่
 • วิชานวดแผนไทย และนวดประคบสมุนไพร
หลักสูตร 1 เดือน: เรียนจันทร์ - ศุกร์: วิชาโภชนาการ

หลักสูตร 120 ชั่วโมง เรียน วันเสาร์- วันอาทิตย์ ได้แก่
 • ช่างตัดผมชาย
 • เสริมสวยสตรี
 • วิชาโภชนาการ
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
เวลาเรียน: 8.00 น. - 16.30 น. (ทุกหลักสูตรวิชา)

เอกสารการสมัครเข้าฝึกอบรม ได้แก่ 
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (โรงพยาบาลของรัฐ)
โดยทางศูนย์จะฝึกอบรมอาชีพ ให้ฟรี ไม่ต้องเสียสมัคร ค่าเรียน พร้อมทั้งยังมีวัสดุ/อุปกรณ์ฯ ในการเรียนการสอนให้ฟรี จนจบหลักสูตรด้วยค่ะ และยังมีที่พักให้สำหรับผู้ที่พักอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทางไปกลับระหว่างเรียน รวมทั้ง บริการอาหารให้สามมื้ออีกด้วย ฯลฯ

ท่านที่สนใจ มีความประสงค์จะสมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่:
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จ.ชลบุรี
104 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์: 038 241 072

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.