Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก

สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ สถานที่ฝึกอบรมอาชีพ สาขาต่าง ๆ ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และเป็นหนึ่งในสิบของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวิชาชีพ หลากหลาย ให้เลือกอบรม เปิดกว้างให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ ทักษะอาชีพต่าง ๆ ที่ตนเองชอบหรือสนใจ ทั้งเพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว เป็นอาชีพเสริม อาชีพอิสระ และทักษะในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ต่อยอดไอเดีย  รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำทักษะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ

นอกจากนี้ การอบรมอาชีพ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องพบปะกับผู้อื่น ผู้ที่เข้าอบรมด้วยกัน ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน ได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจเป็นมิตรไมตรีต่อกัน


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก
ที่ตั้ง: เลขที่ 99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์: 02 236 6929

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม:
 1. ชาย- หญิง อายุ 14 ปี ขึ้นไป มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชานั้นๆ
 4. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 5. ผู้สมัครเรียน วิชาช่างโทรทัศน์สี จะต้องมีความรู้ในวิชาช่างวิทยุมาแล้ว
 6. ผู้สมัครเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ขั้นต่ำมัธยมปีที่ 3 และมีพื้นฐานทางด้านพิมพ์สัมผัส
 7. ผู้สมัครเรียน วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ขั้นต่ำมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและผ่านการเรียนรู้ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ มาแล้ว
ค่าใช้จ่าย:
 • ค่าสมัคร 5 บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท (วิชาคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และ ไทยสปา ค่ำบำรุงการศึกษา 300 บาท)
หลักสูตรและวิชาชีพที่เปิดอบรมมีดังนี้:
กลุ่มวิชาชีพ 60 ชั่วโมง
วิชาชีพที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. โปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop
 2. ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
 3. การนวดฝ่าเท้า
 4. ช่างแต่งหน้า
กลุ่มวิชาชีพ 75 ชั่วโมง:
วิชาชีพที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. วิชาอินเตอร์เน็ต
 2. วิชาการออกแบบเวปไซต์
 3. การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
 4. อาหารไทย 
 5. ขนมไทย 
 6. คุกกี้และเค้ก 
 7. ขนมปังและพาย 
 8. การประดิษฐ์ดอกไม้ 
 9. การจัดดอกไม้ 
 10. การแกะผักและผลไม้
กลุ่มวิชาชีพ 90 ชั่วโมง
วิชาชีพที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. การทำภาพเคลื่อนไหว 
 2. การนวดตัว (ไทยสปา)
กลุ่มวิชาชีพ 150 ชั่วโมง
วิชาชีพที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 2. พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 
 3. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 4. ช่างโทรทัศน์ 
 5. ช่างเครื่องเสียง 
 6. ช่างวีดีโอและคอมแพคดิสค์ 
 7. ช่างเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 8. ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
 9. ช่างเครื่องกลไฟฟ้า
 10. ช่างวิทยุ
 11. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 12. ช่างตัดเย็บสูทสตรีและชุดไทย
 13. การสร้างแบบเสื้อผ้า
 14. ช่างตัดเย็บกางเกงสตรี
 15. ช่างตัดเย็บชุดติดกัน
 16. ช่างเย็บเสื้อสตรี
 17. ช่างตัดเย็บกระโปรงสตรี
 18. ช่างม้วนผม
 19. ช่างซอยผม
 20. ช่างตัดผมชาย
 21. ศิลปะการวาดภาพ
 22. วิชาวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น
 23. วิชาช่างเจียรไนพลอย
หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อสอบถามที่
โทรศัพท์: 02-236-6929
*ข้อมูลอัพเดตตามงบประมาณประจำปี
 
ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.