Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก

สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ  ^^ สถานที่ฝึกอบรมอาชีพ สาขาต่าง ๆ ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และเป็นหนึ่งในสิบของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีวิชาชีพ หลากหลาย ให้เลือกอบรม เปิดกว้างให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ ทักษะอาชีพต่าง ๆ ที่ตนเองชอบหรือสนใจ ทั้งเพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว เป็นอาชีพเสริม อาชีพอิสระ และทักษะในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ต่อยอดไอเดีย  รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำทักษะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ

นอกจากนี้ การอบรมอาชีพ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องพบปะกับผู้อื่น ผู้ที่เข้าอบรมด้วยกัน ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน ได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจเป็นมิตรไมตรีต่อกัน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก
ที่ตั้ง เลขที่ 99 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 02 236 6929

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
  1. ชาย- หญิง อายุ 14 ปี ขึ้นไป มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชานั้นๆ
  4. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
  5. ผู้สมัครเรียน วิชาช่างโทรทัศน์สี จะต้องมีความรู้ในวิชาช่างวิทยุมาแล้ว
  6. ผู้สมัครเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ขั้นต่ำมัธยมปีที่ 3 และมีพื้นฐานทางด้านพิมพ์สัมผัส
  7. ผู้สมัครเรียน วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ขั้นต่ำมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและผ่านการเรียนรู้ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ มาแล้ว
ค่าใช้จ่าย
  1. ค่าสมัคร 5 บาท
  2. ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท (วิชาคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และ ไทยสปา ค่ำบำรุงการศึกษา 300 บาท)
หลักสูตรและวิชาชีพที่เปิดอบรมมีดังนี้
กลุ่มวิชาชีพ 60 ชั่วโมง

ลำดับ วิชาชีพที่เปิดอบรม เปิดสอนรอบ ค่าใช้จ่าย (บาท)
1. โปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop บ่าย , ค่ำ* 305
2. ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม ค่ำ 105
3. การนวดฝ่าเท้า เช้า , บ่าย 105
4. ช่างแต่งหน้า ค่ำ 105

กลุ่มวิชาชีพ 75 ชั่วโมง
ลำดับ วิชาชีพที่เปิดอบรม เปิดสอนรอบ ค่าใช้จ่าย (บาท)
1. วิชาอินเตอร์เน็ต บ่าย , ค่ำ 305
2. วิชาการออกแบบเวปไซต์ บ่าย , ค่ำ 305
3. การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ เช้า , บ่าย 305
4. อาหารไทย เช้า , ค่ำ 105
5. ขนมไทย บ่าย 105
6. คุกกี้และเค้ก เช้า , ค่ำ 105
7. ขนมปังและพาย บ่าย 105
8. การประดิษฐ์ดอกไม้ เช้า 105
9. การจัดดอกไม้ ค่ำ 105
10. การแกะผักและผลไม้ บ่าย 105

กลุ่มวิชาชีพ 90 ชั่วโมง
ลำดับ
วิชาชีพที่เปิดอบรม
เปิดสอนรอบ
ค่าใช้จ่าย (บาท)
1.
การทำภาพเคลื่อนไหว
บ่าย , ค่ำ*
305
2.
การนวดตัว (ไทยสปา)
บ่าย
305

กลุ่มวิชาชีพ 150 ชั่วโมง
ลำดับ วิชาชีพที่เปิดอบรม เปิดสอนรอบ ค่าใช้จ่าย (บาท)
1. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ บ่าย , ค่ำ 305
2. พิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ เช้า , บ่าย , ค่ำ 305
3. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช้า , บ่าย , ค่ำ 305
4. ช่างโทรทัศน์ ค่ำ 105
5. ช่างเครื่องเสียง งด 105
6. ช่างวีดีโอและคอมแพคดิสค์ งด 105
7. ช่างเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณืไฟฟ้า บ่าย 105
8. ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เช้า , ค่ำ 105
9. ช่างเครื่องกลไฟฟ้า เช้า , ค่ำ 105
10. ช่างวิทยุ บ่าย 105
11. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บ่าย 105
12. ช่างตัดเย็บสูทสตรีและชุดไทย เช้า 105
13. การสร้างแบบเสื้อผ้า เช้า 105
14. ช่างตัดเย็บกางเกงสตรี เช้า , บ่าย , ค่ำ 105
15. ช่างตัดเย็บชุดติดกัน บ่าย , ค่ำ 105
16. ช่างเย็บเสื้อสตรี บ่าย , ค่ำ 105
17. ช่างตัดเย็บกระโปรงสตรี เช้า , บ่า , ค่ำ 105
18. ช่างม้วนผม เช้า , บ่าย , ค่ำ 105
19. ช่างซอยผม เช้า , บ่าย , ค่ำ 105
20. ช่างตัดผมชาย เช้า 105
21. ศิลปะการวาดภาพ บ่าย , ค่ำ 105
22. วิชาวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น เช้า 105
23. วิชาช่างเจียรไนพลอย เช้า 105

หมายเหตุ : * อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อสอบถามที่ โทร. 02-236-6929
 
ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.