Header Ads

เปิดรับสมัครอบรมวิชาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 40

สวัสดีค่ะ การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนฝึกอาชีพ เพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นทักษะในการทำงาน เพื่อสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว วันนี้ทางเรามี ประกาศการรับสมัครอบรมอาชีพ ของศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย มารายงานให้ทราบค่ะ


ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครอบรมวิชาชีพ โดยได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 7 เมษายน 2558

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม แบ่งเป็น หลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตรอบรมระยะสั้น 210 ชั่วโมง และ หลักสูตร 330 ชั่วโมง

วิชาชีพที่เปิดฝึกสอนในหลักสูตร 6 เดือน มีดังนี้ค่ะ
  • หลักสูตร บริบาล หรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
รับทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป อายุ 18 - 45 ปี
  • หลักสูตร การจัดการสำนักงานสายพาณิชย์ 
รับสมัครทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 15 - 35 ปี
  • หลักสูตรการโรงแรม 
รับหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 15 - 35 ปี
  • หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า 
รับหญิงและชาย จบการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป อายุ 15 - 50 ปี
  • หลักสูตรเสริมสวยสตรี 
รับทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป อายุ 15 - 50 ปี

วิชาชีพ หลักสูตร อบรมระยะสั้น ดังนี้
  • หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 
รับหญิงและชาย จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 18 - 45 ปี
  • หลักสูตรนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 210 ชั่วโมง 
รับหญิงและชาย จบการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป อายุ 18 - 50 ปี

กำหนดฝึกอบรม ระหว่าง วันที่ 7 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

ผู้สนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> อบรมวิชาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
หรือสอบถามและสมัครได้โดยตรงที่ :-
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 - 958 055 , 081 - 961 6676
โทรสาร : 053 - 723 950


ขับเคลื่อนโดย Blogger.