Header Ads

รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน บทความวันนี้จะขอพูดถึง การฝึกอบรมอาชีพ ที่ รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 อีกครั้ง แบบเจาะจงนะคะ เนื่องด้วย เห็นว่ามีผู้เยี่ยมชมบล็อกนี้ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
ณ สถานที่ฝึกอาชีพ แห่งนี้ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับ การอบรมวิชาชีพ ครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อกลางปี 2552 จึงนับได้ว่า เป็นศิษย์เก่าของที่ โรงเรียนฝึกอาชีพฯ แห่งนี้ค่ะ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 และ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพียงแต่ แยกตึกทำการกันค่ะ ซึ่งถ้าเรามีเวลาว่าง ไม่ว่าจะเพิ่งออกจากงาน หรือ เป็นแม่บ้าน หรือ คิดจะเรียนเพื่อประกอบอาชีพอิสระ หรือ ด้วยเหตุผกลใดก็ตามที สรุบว่ามีเวลาว่างก็แล้วกันนะคะ และต้องการมีทักษะวิชาชีพไว้ติดตัว หรือ หาอะไรทำให้มีประโยชน์ล่ะก็ เลือก อบรมอาชีพ จากที่นี่ ก็นับได้ว่าคุ้มค่าทีเดียวค่ะ

เพราะเดินทางครั้งเดียวได้เรียนถึงสองโรงเรียนเลยค่ะ ประหยัดเวลาเดินทางและค่ารถนะคะ คือ ตอนเช้าก็เรียนตึกนี้ สมมุติเป็น รร.ฝึกอาชีพฯดินแดง 1 พอตอนบ่าย ก็เดินไปเรียนอีกตึกหนึ่ง คือ รร.ฝึกอาชีพดินแดง 2 ค่ะ

การอบรมอาชีพต่าง ๆ ถือได้ว่ามีประโยชน์ จัดเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับอนาคตด้วยค่ะ  เนื่องจาก เราไม่มีทางรู้ได้ว่า ในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ดังนั้น การที่เรามีวิชาชีพติดตัวไว้ อาจเป็นทางเลือก ให้เรารอดได้ ในยามคับขันค่ะ  และก่อนที่จะถึงวันนั้น วิชาชีพต่าง ๆ  มักสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันได้อยู่แล้ว ฉะนั้น เมื่อมีเวลาว่าง ๆ ก็หาวิชาชีพที่ชื่นชอบ ติดตัวไว้ดีกว่านะคะ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1
ที่ตั้ง : ถนนมิตรไมตรี 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ เข้าทาง ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ก็ได้ค่ะ (ทางนี้จะหาง่ายสุด สำหรับผู้ไม่คุ้นกับย่านนี้)
รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 12 , 13 , 36 , 54 , 98 , 117 , 157 , 163 , 204 , ปอ. 12 , ปอ.13 , ปอ.36 , ปอ.204     
โทรศัพท์ :  0-2246-1592  ,  0-2245-6954

คุณสมบัติของผู้สมัคร อบรมอาชีพ ต่าง ๆ
 1. ชาย-หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียน วิชาชีพ นั้น ๆ
 4. ไม่เป็นโรคที่สังคัมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
 5. ผู้สมัครเรียน วิชาช่างยนต์ ชั้นสูงภาคปกติ ต้องผ่านการเรียน วิชาช่างยนต์ ภาคปกติมาแล้ว
 6. ผู้สมัครเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ หรือ วิชาช่างซ่อม คอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู้ขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร อบรมอาชีพ ต่าง ๆ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าสมัคร 5 บาท
 2. ค่ำรุงการศึกษา 100 บาท (วิชาคอมพิวเตอร์ และ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงการศึกษา 300 บาท)
หลักสูตร 600 ชั่วโมง อบรม วันจันทร์-วันศุกร์ (เรียน 5 เดือน) เวลา 9.00น. – 16.00 น.
รุ่นที่ 1.เริ่มรับสมัคร 1 เมษายน
        เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม
รุ่นที่ 2.เริ่มรับสมัคร 1 กันยายน
        เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม 

วิชาที่เปิดสอนได้แก่
 1. ช่างยนต์
 2. ช่างยนต์ชั้นสูง
 3. ช่างเครื่องยนต์เล็ก และ จักรยานยนต์
หลักสูตร 150 ชั่วโมง อบรม วันจันทร์-วันศุกร์
เปิดรับสมัคร 4 รุ่น / ปี ได้แก่
รุ่นที่ 1.เริ่มรับสมัคร 1 เมษายน เปิดเรียน 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม
รุ่นที่ 2.เริ่มรับสมัคร 1 มิถุนายน เปิดเรียน 1 สิงหาคม – 15 ตุลาคม
รุ่นที่ 3.เริ่มรับสมัคร 1 กันยายน เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน – 15 มกราคม
รุ่นที่ 4.เริ่มรับสมัคร 1 ธันวาคม เปิดเรียน 17 มกราคม – 31 มีนาคม

หลักสูตร 150 ชั่วโมง เปิดอบรม รอบเช้า และ รอบบ่าย ได้แก่
      รอบเช้า  อบรม เวลา  9.00 น. – 12.00 น.
      รอบบ่าย อบรม เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

วิชาชีพ ที่เปิดสอน
 1. ช่างเครื่องยนต์เบนซิน
 2. ช่างเครื่องยนต์ดีเซล
 3. ช่างไฟฟ้ารถยนต์
 4. ช่างส่งกำลังรถยนต์
 5. ช่างเครื่องล่างรถยนต์
 6. ช่างวิทยุ
 7. ช่างเครื่องเสียง
 8. ช่างโทรทัศน์
 9. ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 10. ช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณืไฟฟ้า
 11. วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 12. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 13. ช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (75 ชม.) รอบเช้า
หลักสูตร 150 ชั่วโมง เรียน รอบค่ำ อบรม เวลา 17.30 น. – 20.30 น.
วิชาชีพ ที่เปิดสอนได้แก่
 1. ช่างเครื่องยนต์เบนซิน
 2. ช่างเครื่องยนต์ดีเซล
 3. ช่างไฟฟ้ารถยนต์
 4. ช่างเครื่องยนต์เบนซิลหัวฉีด
 5. ช่างจักรยานยนต์
 6. ช่างส่งกำลังรถยนต์
 7. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 8. ช่างเครื่องล่างรถยนต์
 9. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 10. ช่างวิทยุ
 11. ช่างโทรทัศน์
 12. ช่างเครื่องเสียง
 13. วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 14. ช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 15. ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
หมายเหตุ : กรุณาสอบถามรายละเอียดจากสถานที่่ ฝึกอบรม อีกครั้งค่ะ (เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม)

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

ที่มา :  แผ่นพับ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1
ขับเคลื่อนโดย Blogger.