Header Ads

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษศูนย์เรียนวิชาชีพ ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่เปิดสอนฟรี หลายสาขาอาชีพ รับผู้สนใจเข้าเรียน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นำความรู้ที่ได้ ไปสร้างอาชีพหรือสมัครเข้าทำงาน โดยทางศูนย์ฝึกฯ มีบริการให้ฟรี ทั้ง อาหาร ที่พัก อุปกรณ์ในการเรียน และอื่น ๆ อีกหลายรายการค่ะ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ตั้ง: 53 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์: 045 - 826 235

เปิดสอนวิชาชีพหลายหลักสูตร โดยทุกวิชา เรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดหลักสูตรเลยค่ะ และทางศูนย์ฝึกฯ ได้จัดที่พัก อาหาร รวมทั้ง ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เป็นต้น ให้แก่ผู้ที่เข้าเรียน

พร้อมทั้ง วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกเรียน ก็ฟรีเช่นกันค่ะ และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ แล้ว มีบริการจัดหางานให้ทำ ตามความสมัครใจของผู้เข้าอบรมอีกด้วย

หลักสูตร/วิชา ที่เปิดสอน ดังนี้
 • หลักสูตร 1 เดือน ได้แก่
 1. การทำอาหารและขนม 
 2. การแต่งหน้า
 3. การตกแต่งผ้าประดับ 
 4. การจัดดอกไม้และใบตอง 
 5. การเพ้นท์เล็บ 
 6. การเย็บกระเป๋าเอนกประสงค์
 7. ธุรกิจจัดการดอกไม้สด และ หลักสูตรอื่น ๆ ตามความประสงค์ 
 • หลักสูตร 4 เดือน 
 1. การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น 
 2. เสริมสวยสตรี
 3. อาหารและขนม และ หลักสูตรอื่น ฯ
 • หลักสูตร 6 เดือน 720 ชั่วโมง ได้แก่ 
 1. วิชาเสริมสวยสตรี 
 2. วิชาตัดผมชาย 
 3. วิชาการตัดเย็บเสื้อผ้า 
 4. วิชาอาหารและโภชนาการ 
 5. การนวดแผนไทย 
 6. การเดินสายไฟในอาคาร 
 7. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน:
 1. อายุ 14 ปี ขึ้นไป 
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 3. ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 5. ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางศูนย์ฝึกอบรม ฯ
หลักฐานการสมัคร:
 1. รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด จำนวน 2 ชุด 
 5. ใบรังรองแพทย์ 1 ฉบับ
ท่านที่สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ ที่ทำการของศูนย์ฝึกอบรมฯ ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่แจ้งไว้ข้างต้นค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.