Header Ads

หลักสูตรอบรม 1 วัน สอนฟรี วิชาด้านการเกษตร สร้างรายได้


ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าเรียนรู้ทักษะการสร้างผลิตผลทางการเกษตร หลักสูตรเรียนรู้ได้เพียงใน 1 วันค่ะ ก็สามารถนำทักษะจากการอบรม มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริม หรือสร้างรายได้เสริม หรือเป็นงานอดิเรกสร้างความเพลิดเพลินใจ คลายเครียดจากงานประจำ ก็ได้ค่ะ

หลักสูตร 1 วัน ฝึกอบรมฟรี!!
อบรม วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

วิชาที่เปิดสอน ได้แก่

วันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2561
  • เรียน การเพาะถั่วงอก, ต้นอ่อนทานตะวัน  (เลือก 1 วิชา) 
วันที่ 14, 15 กรกฎาคม 2561
  • เพาะเห็ดฟาง
วันที่ 21, 22 กรกฎาคม 2561
  • การปลูกผักปลอดภัย
วันที่ 28, 29 กรกฎาคม 2561
  • การเพาะเลี้ยงไส้เดือน
อบรมเฉพาะวันเสาร์, วันอาทิตย์ กำหนดการต่าง ๆ ทั้งเวลาและสถานที่ฝึกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะคะ

สถานที่ฝึกอบรม: ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนเมือง ซอยฉลองกรุง 19 แขวงลำปลาทิว กทม.

เอกสารสมัครเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
ผู้สนใจ สอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: 02 326 6288
ภายในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับ-แจ้งข้อมูลฯ ก่อนโทรศัพท์สอบถามฯ กรุณาตรวจดูวิชาและวันอบรม ที่ท่านสนใจสมัครฯ เพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.