Header Ads

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2

สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ เคยเขียนแนะนำ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 ไปในบทความคราวก่อน วันนี้ถึงคิวของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 บ้างแล้วล่ะค่ะ

ที่นี่ ดูเหมือนว่า วิชาชีพที่เปิดอบรมนั้น ส่วนใหญ่เป็นประเภทงานบ้านงานเรือนนะคะ ซึ่งดู ๆ แล้วก็น่าเรียน น่าอบรม ไปเสียทุกวิชาทีเดียวค่ะ อย่างที่ได้เคยบอกไปในบทความคราวก่อนว่า โรงเรียนฝึกอาชีพรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 และ โรงเรียนฝึกอาชีพฝึกอาชีพดินแดง 2 นั้นตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพียงแต่แยกตึก ทำการกันค่ะ สามารถเดินทาง โดยเข้าทาง ซอยประชาสงเคราะห์ 17 หรือ เข้าทางถนนมิตรไมตรี 3 ก็ได้ค่ะ

รถประจำทางที่ผ่าน 12 , 13 , 36 , 54 , 98 , 117 , 163 , 204 ,
โทรศัพท์ : 02 246 5769 , 02 245 1401

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2
หลักฐานในการสมัคร อบรมอาชีพต่าง ๆ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตนประชาชน
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
หลักสูตรและวิชาชีพที่เปิดสอน มีดังนี้
หลักสูตรอบรม 150 ชั่วโมง รับสมัคร 4 รุ่น
 • รุ่นที่ 1.รับสมัคร วันที่ 1 – 30 เมษายย ; ช่วงเวลาอบรม วันที่ 1 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม
 • รุ่นที่ 2.รับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม ; ช่วงเวลาอบรม วันที่ 20 กรกฎาคม – 28 กันยายน
 • รุ่นที่ 3.รับสมัคร วันที่ 1 – 30 กันยายน ; ช่วงเวลาอบรม วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม
 • รุ่นที่ 4.รับสมัคร วันที่ 1 – 31 ธันวาคม ; ช่วงเวลาอบรม วันที่  4 มกราคม – 20 มีนาคม
วิชาชีพที่เปิดอบรม ได้แก่ 
 1. เสื้อผ้าสตรี ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ
 2. ชุดติดกันและตกแต่งเสื้อผ้า ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ 
 3. เสื้อสูทสตรี ; อบรม รอบ ค่ำ
 4. เสื้อผ้าอุตสาหกรรม ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ
 5. การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ
 6. สร้างแบบเสื้อผ้า ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ
 7. ออกแบบเสื้อผ้า ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย
 8. ม้วนผม ; อบรม รอบ เช้า
 9. ซอยผม ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ
 10. ตัดผมชาย ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ
 11. พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ; อบรม รอบ เช้า
 12. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ; อบรม รอบ บ่าย , ค่ำ
 13. การทำผ้าบาติกและมัดย้อม ; อบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ
หลักสูตร 90 ชั่วโมง วิชา นวดตัว เปิดอบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ
รุ่น 1.เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน - -30 เมษายน 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 1 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน
รุ่น 2.เปิดรับสมัคร วันที่ 5 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 3 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม
รุ่น 3.เปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม
รุ่น 4.เปิดรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 18 สิงหาคม – 28 กันยายน
รุ่น 5.เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 30 กันยายน 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 1 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน
รุ่น 6.เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 30 ตุลาคม – 15 ธันวาคม
รุ่น 7.เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 4 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
รุ่น 8.เปิดรับสมัคร วันที่ 5 – 31 มกราคม 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม
หลักสูตร 60 ชั่วโมง วิชา นวดฝ่าเท้า เปิดอบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ

รุ่นที่ 1.เปิดให้สมัคร วันที่ 1 – 30 เมษายน 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 1 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
รุ่นที่ 2.เปิดให้สมัคร วันที่ 12 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 17 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม
รุ่นที่ 3.เปิดให้สมัคร วันที่ 15 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม
รุ่นที่ 4.เปิดให้สมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 29 สิงหาคม – 25 กันยายน
รุ่นที่ 5.เปิดให้สมัคร วันที่ 1 – 30 กันยายน 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 1 – 29 ตุลาคม
รุ่นที่ 6.เปิดให้สมัคร วันที่ 13 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 13 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
รุ่นที่ 7.เปิดให้สมัคร วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 4 มกราคม -  29 มกราคม
รุ่นที่ 8.เปิดให้สมัคร วันที่ 19 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 
 • ระยะเวลาฝึก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม
หลักสูตร 75 ชั่วโมง เปิดอบรม 8 รุ่น ดังนี้
รุ่น 1.เปิดรับ วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 
 • ช่วงเวลาอบรม วันที่ 1 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน
รุ่น 2.เปิดรับ วันที่ 12 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 
 • ช่วงเวลาอบรม วันที่ 10 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม
รุ่น 3.เปิดรับ วันที่ 22 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 
 • ช่วงเวลาอบรม วันที่ 20 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม
รุ่น 4.เปิดรับ วันที่ 27 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 
 • ช่วงเวลาอบรม วันที่ 25 สิงหาคม – 28 กันยายน
รุ่น 5.เปิดรับ วันที่ 1 – 30 กันยายน 
 • ช่วงเวลาอบรม วันที่ 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน
รุ่น 6.เปิดรับ วันที่ 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 
 • ช่วงเวลาอบรม วันที่ 6 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
รุ่น 7.เปิดรับ วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 
 • ช่วงเวลาอบรม วันที่ 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์
รุ่น 8.เปิดรับ วันที่ 2 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 
 • ช่วงเวลาอบรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม
วิชาที่เปิดสอน ( หลักสูตร 75 ชั่วโมง) ได้แก่
 1. การจัดดอกไม้สด ; รอบ เช้า
 2. การประดิษฐ์ดอกไม้ ; รอบ บ่าย , ค่ำ
 3. อาหารไทย ; รอบ เช้า , ค่ำ
 4. คุกกี้และเค๊ก ; รอบ เช้า
 5. ขนมปังและพาย ; รอบ บ่าย
 6. แกะสลักผักและผลไม้ ; รอบ เช้า , บ่าย
 7. การออกแบบเว็บไซด์ ; รอบ บ่าย , ค่ำ
หลักสูตร 60 ชั่วโมง
 1. วิชาเกล้าผม เปิดอบรมรอบเช้า
 2. วิชาแต่งหน้า เปิดอบรมรอบบ่าย
เปิดอบรม 8 รุ่น ดังนี้
 • รุ่นที่ 1. เปิดรับสมัคร 1 – 30 เมษายน , ระยะเวลาอบรม 1 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
 • รุ่นที่ 2. เปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน , ระยะเวลาอบรม 10 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม
 • รุ่นที่ 3. เปิดรับสมัคร 16 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม , ระยะเวลาอบรม 20 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม
 • รุ่นที่ 4. เปิดรับสมัคร 21 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม , ระยะเวลาอบรม 25 สิงหาคม – 21 กันยายน
 • รุ่นที่ 5. เปิดรับสมัคร 1 – 30 กันยายน , ระยะเวลาอบรม 1 –29 ตุลาคม
 • รุ่นที่ 6. เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน , ระยะเวลาอบรม 6 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม
 • รุ่นที่ 7. เปิดรับสมัคร 1 – 31 ธันวาคม , ระยะเวลาอบรม 4 – 29 มกราคม
 • รุ่นที่ 8. เปิดรับสมัคร 1 – 31 มกราคม , ระยะเวลาอบรม 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม
หลักสูตร 30 ชั่วโมง
      วิชา ช่างทำเล็บ อบรม เวลา 9.00 น.– 16.00 น. (อบรม 5 วัน)
      วิชา ช่างทำเล็บ อบรมรอบค่ำ 17.00 น. – 20.00 น. (อบรม 5 วัน)

หมายเหตุ : กรุณาสอบถามการอบรมอาชีพต่าง ๆ จากสถานที่อบรมอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  

ที่มา :  แผ่นพับ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2ขับเคลื่อนโดย Blogger.