Header Ads

หลักสูตรเรียนฟรี เสาร์-อาทิตย์ อาหาร งานประดิษฐ์


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม เรียนวิชาชีพต่าง ๆ หลักสูตรเรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เป็นการอบรมระยะสั้นค่ะ และเปิดให้เรียนฟรี!! โดยรายละเอียดฯ และวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้ค่ะ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตลาดกระบัง จัดหลักสูตรฟรี สอนวิชาชีพ ตามงบประมาณ ประจำปี 2561
หลักสูตร: เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์
อบรมเวลา: 9.00 น. - 16.00 น.
สถานที่: ณ วัดราชโกษา

วันที่ 5 - 20 พฤษภาคม 2561 กำหนดเรียนวิชาละ 6 วัน
  • ขนมไทย - การแปรรูปอาหาร 
  • การประดิษฐ์เครื่องประดับ
วันที่ 2 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2561 หลักสูตร เรียน 16 วัน
  • ช่างเสริมสวยสตรี ระดับ 2 (80 ชม.)  
  • ช่างตัดผมชาย ระดับ 2 (80 ชม.) 
วันที่ 2 - 24 มิถุนายน 2561 อบรม 6 วัน
  • อาหารนานาชาติ
  • สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2561
  • อาหารว่าง - อาหารจานเดียว เรียน 8 วัน 
  • การเพ้นท์ผ้า - บาติก เรียน 6 วัน 
เอกสารการสมัคร:
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
หมายเหตุ: เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ระยะเวลาและสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
โทรศัพท์: 02 326 6288

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.