Header Ads

กศน.อำเภอเมืองลพบุรี สอนทำอาหาร-ขนม-เสริมสวย ฟรี


กศน.อำเภอเมืองลพบุรี จัดการเรียนการสอน วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรียนฟรีค่ะ ในโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ โดยประกาศเปิดรับให้ผู้ที่สนใจ ได้ลงชื่อสมัคร เพื่อรวมกลุ่มเข้ารับการอบรมอาชีพ รายละเอียด ดังนี้

ห้องเรียน อาหาร-ขนม
  • หลักสูตรขนมเทศกาล 40 ชั่วโมง อบรม จันทร์ - พุธ
  • หลักสูตรเปิดร้านขายข้าวแกง 40 ชั่วโมง เรียน จันทร์ - ศุกร์
  • หลักสูตรเบเกอรี่ 40 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์
ห้องเรียน ตัดผมเสริมสวย เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ทุกหลักสูตร ได้แก่
  • หลักสูตรตัดผมเสริมสวยเบื้องต้น 50 ชั่วโมง
  • หลักสูตรตัดผมชายเบื้องต้นและทรงแฟชั่น 50 ชั่วโมง
  • หลักสูตรยืดผม สระ-ไดร์ และ ตัดซอย 50 ชั่วโมง

เรียนวันละ 5 ชั่วโมง เวลาเรียน 9.00 น. - 15.00 น.

โดยขณะนี้ ได้กำหนดแผนเปิดกลุ่มเรียน "หลักสูตรอาหารขนมของว่างไทย" ตั้งแต่ วันวันอังคารที่ 24, 25, 30 เมษายน และ วันที่ 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16 พฤษภาคม 2561 เรียนวันจันทร์ - พุธ เว้นวันพฤหัสบดี - อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 10 วัน

สำหรับหลักสูตรอื่น ๆ ทางผู้จัดอบรมฯ จะแจ้งวันเริ่มเรียนให้ทราบในภายหลัง เมื่อสามารถรวมกลุ่มผู้สมัครเข้าอบรมฯได้ครบตามจำนวน และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารค่ะ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่:

งานการศึกษาต่อเนื่อง กศน. อำเภอเมืองลพบุรี
284 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท: 036 412 497
FB: หลักสูตรระยะสั้น กศน.อำเภอเมืองลพบุรี

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.