Header Ads

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เปิดสอนวิชาชีพ แก่ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิฯ


วิทยาลัยเทคนิคบางแสน (Bangsaen Technical College) หรือชื่อเดิมคือ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตร ปวช., ปวส. และ หลักสูตรระยะสั้น โดยหลักสูตร ปวช. เปิดให้เรียนฟรี ทั้งค่าเทอม ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ และชุดนักเรียนค่ะ

ส่วนหลักสูตรระยะสั้น ที่เป็นการเรียนการสอนวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชนทั่วไป เน้นทักษะนำไปประกอบอาชีพ 

ซึ่งรุ่นล่าสุดที่ทางวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับสมัครประชาชน บุคคลทั่วไป เข้าเรียนวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

หลักสูตรเรียน 120 ชั่วโมง
 1. ขับร้องเพื่อนันทนาการ (รอบบ่าย)
 2. ตัด-แต่งทรงผม สระเซ็ท (รอบบ่าย)
 3. ตัดผมชายเบื้องต้น (รอบบ่าย)
 4. งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีเบื้องต้น (รอบบ่าย)
หลักสูตรเรียน 150 ชั่วโมง
 1. การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม (รอบเช้า)
 2. งานซ่อมแซมรูปทรงและตกแต่งเสื้อผ้า (รอบเช้า)
 3. การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม (รอบบ่าย)
 4. ตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น (รอบเช้า)
 5. การเพ้นท์เสื้อยืด กางเกงยีนส์สมัยนิยม (รอบเช้า)
 6. จัดช่อดอกไม้แบบสากล (รอบเช้า)
 7. ขนมอบตามเทศกาล (รอบเช้า)
 8. ขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยง (รอบเช้า)
 9. อาหารนานาชาติ (รอบเช้า)
 10. ขับร้อง (รอบเช้า)
 11. เทคนิคการตัดผมชาย (รอบเช้า)
 12. เสริมสวยสไตล์สมัยนิยม (รอบเช้า)
 13. งานพยากรณ์ด้วยตัวเลข 7 ตัว และการตั้งชื่อ (รอบเช้า)
 14. นวดไทยเพื่อสุขภาพ (รอบบ่าย)
ค่าสมัครเรียน: รายวิชาละ 10 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา: ชั่วโมงละ 1 บาท
ค่าระดมทรัพยากรสาธารณูปโภค: ชั่วโมงละ 2 บาท

*หลักสูตร 120 ชั๋วโมง รวมค่าสมัครเข้าเรียน ทั้งสิ้น จำนวน 370 บาท
*หลักสูตร 150 ชั่วโมง รวมค่าสมัครเข้าเรียน ทั้งสิ้น จำนวน 460 บาท

เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
รอบเช้า: 8.30 น. - 12.30 น.
รอบบ่าย: 13.00 น. - 16.00 น.
รอบค่ำ: 17.00 น. - 20.00 น.
การแต่งกาย: ชุดสุภาพเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 • ผู้เรียนยินดีปฏิบัติตามระเบียบของทางวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
หลักฐานการสมัคร:
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และเปิดเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่:
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เลขที่ 146 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
โทรศัพท์: 038 386 360
โทรสาร: 038 382 039
เว็บไซต์ : www.chpt.ac.th/

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.