Header Ads

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน


ต้นอ่อนทานตะวัน กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของคนรักสุขภาพ รวมทั้งผู้ที่ชอบทานพืชผัก เนื่องจากมีรสชาติหวานกรอบ มีสรรพคุณหลายด้าน รวมทั้ง มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรา 

ต้นอ่อนทานตะวัน สามารถทำเป็นเมนูอาหารได้หลายอย่าง และทำเป็นอาชีพได้ค่ะ ทั้งเพาะต้นอ่อนขายแบบสด ๆ หรือ ทำเป็นเมนูอาหารขาย  

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืช (ต้นทานตะวัน, ผักบุ้ง) จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ามาอบรมทักษะฯ พร้อมกับเป็นการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ กับการเกษตรของตน และสามารถสร้างเครือข่าย รวมกลุ่มเกษตรกรด้านต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร 

กำหนดจัดการอบรม หลักสูตร "การเพาะต้นอ่อนพืช" (ต้นทานตะวัน, ผักบุ้ง) ดังนี้ 
  • ครั้งที่ 1 จัดอบรมใน วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ชุมชนหมู่บ้านทัพฟ้า 
  • ครั้งที่ 2 อบรม วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน

โดยผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ และได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ตามกระบวนการอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ ให้เป็นประโยชน์ได้ตามต้องการ

ดังนั้น ผู้จัดอบรมฯ จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้สนใจ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตหลักสี่ และ เขตลาดพร้าว เข้ารับการอบรมฯ ได้ ตามวันและสถานที่ ดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สนง.เขตสายไหม 
โทรศัพท์: 02 158 7364

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.