Header Ads

ครอสเรียนภาษาฟรี หลักสูตรระยะสั้น เสาร์-อาทิตย์


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจและต้องการเพิ่มทักษะทางด้านภาษา จัดสอนฟรีค่ะ โดยรับจำนวนจำกัดนะคะ หลักสูตรฝึกอบรม วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ค่ะ

กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม ด้านภาษา 4 หลักสูตร ได้แก่
  • ภาษาอังกฤษ 
  • ภาษาจีน 
  • ภาษามลายู 
  • ภาษาญี่ปุ่น 
กำหนดวันอบรม ระหว่าง วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2561 (อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1

หลักฐานประกอบการสมัคร:
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
รับสมัคร ภายใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สนใจ สามารถสอบถามและสมัครเรียนได้ที่:
กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ ชั้น 5
กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
โทรศัพท์: 02 247 9496
เว็บไซต์: bangkok.go.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.