Header Ads

เขตตลิ่งชัน จัดฝึกวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น


แจ้งข่าวประกาศ การเปิดรับสมัครประชาชนในเขตพื้นที่ย่านตลิ่งชัน บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าเรียนวิชาชีพ ใน "โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ" เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากฝึกฯ ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้เสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

จัดอบรมโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน
กำหนดจัดสอน จำนวน 2 วิชา ได้แก่
  • วิชาร้อยลูกปัด อบรม 30 ชั่วโมง เรียน 6 วัน 
เริ่มอบรม วันที่ 4, 11, 18, 25 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที่ 4, 11 มีนาคม 2561
  • วิชาปั้นดิน เรียน 30 ชั่วโมง จำนวน 6 วัน 
เริ่มเรียน วันที่ 18, 25 มีนาคม 2561 และ วันที่ 1, 8, 22, 29 เมษายน 2561

โดยทำการฝึกอบรมเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะ และรับจำนวนจำกัดนะคะ โดยรับสมัครเพียง วิชาชีพละ 30 ท่าน เท่านั้นค่ะ

ผู้ที่สนใจการอบรมฯ โครงการฯ ดังกล่าวนี้ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่:
ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน
โทรศัพท์: 02 434 3148         

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.