Header Ads

สมัครฟรี โครงการอบรมประชาชนเพื่อดำเนินชีวิตสำหรับคนเมือง

ประชาสัมพันธ์: การรับสมัครฝึกอบรมระยะสั้น ที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพของเราและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง แล้วยังจะสามารถนำทักษะจากการเรียนรู้ในโครงการฯ นี้ ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเข้ากับเทรนรักสุขภาพที่กำลังมาแรงได้อย่างดีเลยค่ะ


โครงการอบรมประชาชนเพื่อดำเนินชีวิตสำหรับคนเมือง ปีงบประมาณ 2560
เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมฟรี 

หัวข้อการอบรม ดังนี้ค่ะ
  • วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โยคะหน้าเด้ง
  • วันที่ 18 มิถุนายน 2560 การเพาะต้นอ่อนออแกนิคเพื่อประกอบอาหาร
  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 น้ำผัก ผลไม้ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  • วันที่ 9 สิงหาคม 2560 การใช้กล้องดิจิตอล (DSLR)
อบรม: ระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ณ ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย

หากมีความสนใจโครงการอบรมฯ นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 381 2633

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.