Header Ads

รับสมัครอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรม "โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง


โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP
เปิดรับสมัคร ผูุ้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ระดับผู้ยื่นขอ OTOP และ ผู้ประกอบการที่เป็น OTOP ทุกระดับดาว ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประเภท อาหาร, เครื่องสำอาง, สมุนไพรแปรรูป, และ หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องปั้น ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

โดยการอบรมฯ จะได้พบกับที่ปรึกษา นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ แบบตัวต่อตัว ให้คำแนะนำการสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยคณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะการเชื่อมโยง แหล่งเงินทุน และ การตลาด โดยอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และใช้องค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กำหนดฝึกอบรม วันที่ 11 มิถุนายน 2560 - วันที่ 13 มิถุนายน 2560

สถานที่การอบรมและพักที่: โรงแรม ในจังหวัดนครสวรรค์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากท่านใดมีความสนใจ รีบติดต่อสมัครฯนะคะ เพราะรับแค่ 120 รายแรก เท่านั้นค่ะ

ดูคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร รายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้ง วิธีการสมัครฯ และลงทะเบียน ได้จาก link ด้านล่างนี้นะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGYX42T1-QDwfL4snjnRnsN05yCKRdg7PUfSQxjrrYXbWRyQ/viewform

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.