Header Ads

ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรม“เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมงาน “เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” พบกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาคการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตรและความก้าวหน้า มาตรฐานสินค้า การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การเสวนา ฯลฯ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม "เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” พร้อมคัดเลือกสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม มาตรฐาน GAP/ ออร์แกนิก พืช สัตว์ ประมง กว่า 100 ร้านค้า ในระหว่าง วันที่ 6 - 9 เมษายน 2560 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

ตามนโยบายฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งขับเคลื่อนงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิต จนถึงมือผู้บริโภค และมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรของไทย มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในตลาดโลก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน ดังกล่าว เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และโชว์ศักยภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้นอีกด้วย

อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร และประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่
- การยกทัพสินค้า ที่ได้คุณภาพมาตรฐานทั้งของเกษตรกร และผู้ประกอบการมาแสดง และจำหน่ายในราคาพิเศษกว่า 100 บูธ จากเกษตรกรที่ผ่านการคัดสรรมาแล้ว ว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic)
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลาย ซึ่งมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรและความก้าวหน้า
- การจัดการตลาดแนวใหม่ด้วยไอทีหรือตลาดเกษตรดิจิตอล
- การแสดงนิทรรศการเส้นทางสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐาน และการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
- การเสวนาให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์และแนวโน้ม มาตรฐานโลก ที่ไทย ต้องเผชิญหน้า โดยท่านวิทยากร ในวงการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนาน
       
นอกจากนี้ ยังมี การสาธิตทำเมนูสุขภาพ จากวัตถุดิบอาหารปลอดภัย การเสวนาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ โดย เชฟและดาราที่มีชื่อเสียงมากมาย
- การบริการตรวจสารพิษในเลือด พร้อมให้คำแนะนำ
- การสาธิตใช้ QR Trace และ E-market ซื้อขายสินค้าเกษตรบนโลกออนไลน์ เป็นต้น

ซึ่งทางคณะผู้จัดงานฯ มีความเชื่อมั่นว่า การจัดงานครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเกษตรอื่น ๆ เกิดแรงบันดาลใจปรับปรุงการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับตนเอง และสินค้าเกษตรในอนาคต

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.