Header Ads

รับสมัครแรงงานไทย เรียนการสร้างงานสร้างอาชีพ ด้วยระบบ e–Commerce

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวันนี้ มีการเรียนการสอนเพียงไม่กี่วัน แต่ผู้เรียนจะสามารถนำทักษะฯ ไป "สร้างงานสร้างอาชีพ" ต่อยอดเป็นรายได้ ได้อย่างดีงามทีเดียวเลยนะคะ


โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
เปิดรับสมัคร การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e – Commerce
ได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla , สอนการสร้างระบบร้านค้าเพื่อซื้อขายสินค้าออนไลน์
#อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. อายุ 18 - 60 ปี                         
 2. มีความพร้อม ในการเข้าฝึกอบรม ตามวันเวลาที่กำหนด
 3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 4. เป็นแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ / SMEs /ธุรกิจ Startup
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครฝึกอบรม
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เพื่อติดใบสมัคร)  
 4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. เอกสารที่แสดงว่า มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
สถานที่ฝึก: ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ตั้งอยู่ภายใน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วันอบรม: วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560

วิธีสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ภายในกระทรวงแรงงาน)   
 2. ส่ง e-mail: labour_college@yahoo.co.th , college@dsd.go.th
 3. ส่งไปรษณีย์ ไปยัง ที่อยู่: วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ)
 4. ส่งทาง Fax. 02 - 245 43 17
*หากท่านใด ส่งเอกสารการสมัครทาง Fax. ให้ผู้สมัคร โทรศัพท์สอบถาม เจ้าหน้าที่ว่าได้รับเอกสารของท่านหรือไม่? สามารถโทรศัพท์ได้ที่ เบอร์ 02 - 245 1707 ต่อ 302 , 322

หมายเหตุ: หากเอกสารไม่ครบ ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะยังไม่รับสมัครนะคะ

ผู้สนใจสามารถ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 เมษายน 2560 หรือ จนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนดค่ะ และจะประกาศรายชื่อ ผู้เข้าฝึกอบรม ในวันที่ 19 เมษายน 2560

สามารถดาวโหลดใบสมัคร และใบตอบรับการฝึกอบรม รวมทั้งสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่:
www.facebook.com/thailabourcollege , www.dsd.go.th/oitt

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.