Header Ads

สถาบันการศึกษาทางไกล อบรมหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต

สวัสดีค่ะ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กับสถาบันการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 โดยเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาทักษะทางอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
  1. หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
  2. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  3. หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  4. หลักสูตร การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
  5. หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ ร่วมกับ บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง  (ไทยแลนด์) และ 19 STUDIO  
  6. หลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ น่าเรียนรู้ทุกหลักสูตรเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครเรียนด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559

โดยจะสมัครด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.dei.ac.th

สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.
เบอร์โทรศัทพ์ : 02 381 6649 - 51 ต่อ 21 - 23

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.