Header Ads

เชิญร่วมงานสัมมนา Northern Smart SMEs จัดโดย หอการค้าจังหวัดลำปาง

สวัสดีค่ะ ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา Northern Smart SMEs ซึ่งจัดโดย หอการค้าจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมและผลักดัน ธุรกิจ SMEs ของไทย เพิ่มแนวคิดแนวทาง ในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขับเคลื่อนดีขึ้น เป็นสัมมนาฟรีนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ


ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นายชูฤทธิ์ อันนารา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นว่า SMEs เป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการผลักดันแนวคิดนี้ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงประชุมร่วมกับ 10 ภาคี

สรุปได้มีแนวคิดที่จะจัดสัมมนาขึ้น ใช้ชื่องาน “Northern Smart SMEs” จัดขึ้นใน วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง

โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อที่น่าสนใจ จากผู้ทรงคุณวุฒิ SMEs เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับสินค้าและบริการ หรือพัฒนาปรับปรุงกิจการให้ดียิ่งขึ้น

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงาน หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 400 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ฟรี)

ท่านที่สนใจ สามารถแจ้งชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ที่
สำนักงานหอการค้าจังหวัดลำปาง
โทรศัพท์: 054 - 265 078 หรือ 093 - 1937 779
E-mail: lampang.chamber@gmail.com

ที่มา ข่าวอบรมสัมมนาฟรี: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.