Header Ads

สอนอาชีพฟรี จัดโดยสำนักงานเขตสายไหม

สวัสดีค่ะ ข่าวอบรมฟรี วันนี้จัดโดยสำนักเขตสายไหม ซึ่งได้จัดโครงการอบรม สายไหมนำพาพัฒนาอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิชาชีพให้กับประชาชน ที่จะสามารถนำไปต่อยอด เป็นการสร้างงานและสร้างเงิน เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว


โครงการอบรม สายไหมนำพาพัฒนาอาชีพ แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น รับรุ่นละ 25 คน เท่านั้นนะคะ ดังนั้น หากท่านใดมีความสนใจ อยากจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในโครงการฯนี้ ต้องรีบ ๆ สมัครกันหน่อยนะคะ กันพลาดค่ะ

วันและวิชาที่เปิดอบรมมีดังนี้ค่ะ
  • วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 : วิชาแปรรูปสมุนไพร / ศิลปะการแต่งหน้า 
  • วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 : วิชาศิลปะประดิษฐ์จากผักตบชวา และ การทำเบเกอรี่พร้อมทั้งอาหารว่าง 
  • วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2559 : วิชาการทำดอกไม้ประดิษฐ์ตามสมัยนิยม และ การนวดสมุนไพรคลายเครียด 
กำหนดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม พุฒ เชื้อแก้ว สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจการฝึกอบรมกับเขตสายไหมครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์ : 02 158 7364 , 089 891 1995 ในวันและเวลาราชการค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.