Header Ads

เรียนฟรี วิชาเลี่ยมกรอบพระ

สวัสดีค่ะ นำข่าวอบรมอาชีพ มาประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) กำลังเปิดรับสมัคร ประชาชนบุคคลทั่วไป ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาวิชาการเลี่ยมกรอบพระ


กำหนดหลักสูตรฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จำนวน 20 คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนครบตามจำนวนที่กำหนด

ฝึกอบรม : วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
  • สามารถเข้าฝึกอบรมได้เต็มตามเวลาที่กำหนด
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมอาชีพ การเลี่ยมกรอบพระ ดังกล่าวนี้ ติดต่อสมัครได้ที่ :-
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงทพมหานคร(วัดธาตุทอง)
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 390 0261 - 5 ต่อ 120 , 121 , 105
โทรสาร : 02 390 2212
E-mail : dsd_bkk@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.dsd.go.th/bangkok

ขอขอบคุณทึ่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.