Header Ads

เรียนฟรี วิชาชีพระยะสั้น โครงการลูกพระดาบส

สวัสดีค่ะ นำตารางอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ของ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ มารายงานค่ะ ซึ่งหากคุณผู้อ่านท่านใด อ่านข่าวอบรมนี้แล้ว มีความสนใจ จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ดังกล่าวนี้ ต้องรีบตัดสินใจและรีบสมัครเลยนะคะ เพราะการเปิดรับสมัครฯ ของโครงการฯนี้ จะเต็มไวมากค่ะ


ตารางอบรมอาชีพ โครงการลูกพระดาบส ประจำเดือน มิถุนายน 2559 มีดังนี้ค่ะ
อบรมเวลา 8.30 น. - 16.30 น.

วิชา อบรม 1 วัน ได้แก่
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2559 | วิชา การทำปุ๋ยชีวภาพ
 • วันที่ 7 มิถุนายน 2559 | วิชา การทำผลไม้ดอง
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | วิชา การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่าง ๆ
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2559 | วิชา การปลูกกล้วยไม้
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2559 | วิชา การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และ น้ำสมุนไพร
วิชา อบรม 5 วัน ได้แก่
 • วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 | ซักรีดแบบครบวงจร | ฝึกอบรม 5 วัน
 • วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2559 | การเพาะเห็ดแบบครบวงจร | ฝึกอบรม 5 วัน
 • วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2559 | การเพาะเห็ดแบบครบวงจร | ฝึกอบรม 5 วัน
*หลักสูตร การเพาะเห็ดแบบครบวงจร (5 วัน) ติดต่อ คุณกีรติ นิมนวล 082 647 5811

ระเบียบการสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม จากโครงการลูกพระดาบส
-การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล

1.หลักสูตรการอบรมแบบ 1 วัน 
 • ผู้สมัครฯ ต้องโทรศัพท์มาลงทะเบียน กับทางเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ 
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 - 174 - 4111 หรือ เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง 
2. หลักสูตรเรียน 5 วัน
 • ผู้สมัครฯเข้าฝึกอบรม ต้องส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
*พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ (อย่าลืมแจ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะ เพราะเจ้าหน้าที่ฯ จะต้องติดต่อกลับถึงท่านค่ะ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และขอลงทะเบียนการอบรม (ในเวลาราชการ) และ ส่งเอกสารการสมัครฯ ทางไปรษณีย์ที่ : โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์ : lukphradabos.org

รถประจำทางที่ผ่านโครงการ (ถ.สุขุมวิท)
 • รถเมล์ : สายปากน้ำ – คลองด่าน
 • รถตู้ : สายสำโรง – คลองด่าน, สายกรงเทพฯ (บางนา) – ฉะเชิงเทรา

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.