Header Ads

อบรมระยะสั้น เพื่อการมีงานทำ การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก


ผู้ที่ว่างงาน ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ ต้องการมีงานทำ ลองอ่าน ข่าวฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่ผู้เขียนนำมาประชาสัมพันธ์วันนี้ดูนะคะ เผื่อว่า จะเป็นช่องทางการสร้างอาชีพใหม่ ให้แก่ท่านได้ค่ะ


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรม ฟรี
โครงการฝึกอาชีพ หลักสูตร การอภิบาลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ให้กับบุคคลทั่วไปที่ว่างงาน และผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพนี้ ฟรี ค่ะ

โดยมี วัตถุประสงค์ คือ
- ให้ความรู้ แก่ผู้ดูแลเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการผู้ดูแล ในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- เพื่อสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

 คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม :
  • ไม่จำกัดเพศ
  • มีอายุ 17  ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษา ขั้นต่ำ ระดับ ม.3 หรือ เทียบเท่า
  • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  • มีที่พักอาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
* รับสมัคร จำนวน รุ่นละ 30 คน

ผู้สนใจ สามารถสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ :
โรงพยาบาลหัวเฉียว ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึ งวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

กำหนดวันฝึกอบรม : วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
- หลักสูตรฯ บรม 30 วัน วันละ 7 ชั่วโมง 
- เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวม 210 ชั่วโมง
ประกอบด้วย
- ทฤษฎี จำนวน 60 ชั่วโมง (วันละ 2 ชั่วโมง)
- ปฏิบัติ จำนวน 150 ชั่วโมง (วันละ 5 ชั่วโมง)
   
สอบถามเงื่อนไข รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ : 02 223 - 1351
- แผนกฝึกอบรมและพัฒนา   ต่อ 1006
- แผนกลูกค้าสัมพันธ์ฯ ต่อ 3126

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> โครงการฝึกอาชีพ หลักสูตร การอภิบาลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก  


ขับเคลื่อนโดย Blogger.