Header Ads

เรียนภาษาฟรี (เสาร์-อาทิตย์) วิทยาลัยการแรงงาน


สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ.. เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า อีกไม่นานนับจากนี้ จะถึงกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร เห็นหลายท่านมีความสนใจ เรื่องเรียนภาษาต่าง ๆ อาจเพราะเล็งเห็นโอกาส และเป็นการเตรียมความพร้อมกับโอกาสที่กำลังเดินทางมาในยุค AEC ข้างหน้านี้
ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ เป็นเรื่องนี้ค่ะ คือ การเรียนภาษาต่างประเทศค่ะ
วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีความประสงค์ จะฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีกำหนดการเปิดฝึกอบรม 7 ภาษา ใน 8 รุ่น รุ่นละ 48 คนค่ะ

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ที่เปิดสอนมีดังนี้ค่ะ
หลักสูตรอบรมวันเสาร์ ได้แก่
 • ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ระดับ 1 
 • ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 
 • ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 
 • ภาษาเกาหลี ระดับ 1
*  อบรมวันที่ 1 , 8 , 15 , 22 , 29 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 6 , 13 , 20 ธันวาคม 2557
-  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน รวมจำนวน 48 ชั่วโมง)

หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ ได้แก่
 • ภาษาอังกฤษ ระดับ 2 
 • ภาษาพม่า ระดับ 1 
 • ภาษาเขมร ระดับ 1 
 • ภาษาเวียดนาม ระดับ 1
* อบรมวันที่ 2 , 9 , 16 , 23 , 30 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 7 , 14 , 21 ธันวาคม 2557
-  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน รวมจำนวน 48 ชั่วโมง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. แรงงานทั่วไป 
 2. ผู้ประกอบกิจการ 
 3. แรงงานที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ
เอกสารการสมัคร :
 1. ใบสมัครฝึกอบรม* 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 
 3. สำเนาใบลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ (เฉพาะคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 3)
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครในข้อที่ 3. บัตรลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกพื้นที่ หรือรับที่ภายในกระทรวงแรงงาน ตรงอาคารประกันสังคม ชั้น 1 ค่ะ

สถานที่รับสมัครและทำการฝึกอบรม :
วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
-  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (อยู่ภายในกระทรวงแรงงาน)

หมายเหตุ :
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม คือ ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จากวิทยาลัยการแรงงาน
 • ผู้ที่จะได้รับการฝึกอบรม จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องโทรศัพท์มายืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2557
สนใจเข้าชมวิธีการสมัคร / ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.