Header Ads

อบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 2/2557


สวัสดีค่ะ.. ก่อนที่จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ ขอบอกคุณผู้อ่านทุกท่านก่อนว่า อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ^^
มาเข้าข่าวรับสมัครฝึกอบรมวันนี้กันค่ะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีกำหนดเปิดเรียน ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2557 นี้ค่ะสาขาวิชาทีเปิดสอน มีดังนี้ค่ะ
  • การนวดแผนไทย (รอบเช้า : 9.00 น. - 12.00 น. และ รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.) 
  • เค้กและแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.)
  • เสริมสวยครบวงจร (รอบเช้า : 9.00 น. - 12.00 น.)
  • ออกแบบทรงผม (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.) 
  • การจัดดอกไม้สดเพื่องาน Event (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.) 
  • ซิลค์สกรีน (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.)
**  เรียน 150 ชั่วโมง : รับสมัคร รอบละ 30 คน : ค่าลงทะเบียน 160 บาท
  • กางเกงสตรีและชุดติดกัน เรียน 75 - 75 ชั่วโมง (รอบเช้า : 9.00 น. - 12.00 น.) 
**  รับสมัคร รอบละ 30 คน : ค่าลงทะเบียน 170 บาท
  • การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 
  • คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน (Microsoft words - excel - PowerPoint) 
** เรียน 75 ชั่วโมง (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.) : รับสมัครวิชาละ 30 คน : ค่าลงทะเบียน 385 บาท

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 17 ถนนอินใจมี ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัทพ์ : 055 416 879
โทรสาร : 055 444 050
เว็บไซต์ : www.upc.ac.th


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.