Header Ads

รับสมัครผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป ฝึกวิชาชีพฟรี ตลอดปี 2558 โดยศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ เขตสะพานสูง


สวัสดีค่ะ.. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนวิชาชีพฟรี ตลอดปี 2558 จากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง จัดฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 80 ชั่วโมง , 160 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ประสงค์ที่ต้องการเรียนฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม เปิดสอนทั้งวันธรรมดา คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และสอนวันหยุด คือวันเสาร์-อาทิตย์ เพืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนค่ะ โดยจะเปิดทำการับสมัครทุกเดือนเลยค่ะ


วิชาชีพที่เปิดสอน ได้แก่ :
- หลักสูตร 80 ชั่วโมง คือ 
 • วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 • วิชาเบเกอรี่ 
 • วิชานวดสปาหน้า 
 • วิชาศิลปะประดิษฐ์ 
 • วิชาศิลปะประยุกต์  
- หลักสูตร 160 ชั่วโมง คือ
 • วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ 
 • วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 • วิชาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 • วิชาตัดผมชาย 
 • วิชาเสริมสวยและนวดแผนไทย 
 • วิชาการสร้างแบบเสื้อผ้า (สร้างแพทเทิร์น)  
 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า 
 • วิชาเย็บจักรอุตสาหกรรม 
 • วิชาอาหารคาว - หวาน 
 • วิชานวดน้ำมันอโรมา  
 • วิชาการเพ้นท์เล็บ 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 15 ปีขึ้นไป 
 3. สามารถอ่านออกเขียนได้ 
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 
หลักฐานการสมัคร :
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • รูปถ่าย 2 รูป 

ท่านที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนฝึกวิชาชีพที่ได้นำเสนอข้างต้นนี้ สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเรียน ได้ที่ :
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง 
ซอยรามคำแหง 118 (อาคารตั้งอยู่ด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูง)
โทรศัทพ์ : 02 372 2903


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.