Header Ads

รร.ฝึกอาชีพกทม.ดินแดง 1 เปิดอบรมระยะสั้น สาขาช่างยนต์ 6 วิชาฝึกอาชีพระยะสั้น ดินแดง 1
ข่าวฝึกอาชีพ : โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 สังกัด กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครประชาชน ผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพ สาขาช่างยนต์ จำนวน 6 วิชา

โดยทำการเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มเปิดเรียนใน วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่จะถึงนี้ค่ะ

คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมอาชีพ :-
- ชาย , หญิง อายุ 14 ปี ขึ้นไป มีความรู้อ่านออกเขียนได้
- สัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียน วิชาชีพนั้น ๆ
- ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ ติดยาเสพติดให้โทษ

หลักฐานการสมัคร :-
- สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หลักสูตรที่เปิดอบรม เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น 200 ชั่วโมง
วิชาช่างที่เปิดฝึกอบรม ได้แก่ :-
  • ช่างไฟฟ้าจักยานยนต์ 
  • ช่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
  • ช่างเครื่องยนต์ดีเซล 
  • ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 
  • ช่างส่งกำงังรถยนต์
  • ช่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด

ผู้สนใจ การฝึกอาชีพ ดังกล่าวนี้ สามารถสมัครได้ที่ :-
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 (ห้องธุรการ ชั้น 2)
ซอยมิตรไมตรี 3  หรือเข้าทาง ถนนประชาสงเคราะห์ 17 ดินแดง กรุงเทพฯ (ในวันและเวลาราชการ)
โทรศัพท์ : 02 246 - 1592 
เว็บไซต์ : http://www.dindang1.com


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^ขับเคลื่อนโดย Blogger.