เชิญร่วมงานสัมมนา Northern Smart SMEs จัดโดย หอการค้าจังหวัดลำปาง

สวัสดีค่ะ ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา Northern Smart SMEs ซึ่งจัดโดย หอการค้าจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมและผลักดัน ธุรกิจ SMEs ของไทย เพิ่มแนวคิดแนวทาง ในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขับเคลื่อนดีขึ้น เป็นสัมมนาฟรีนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ


ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นายชูฤทธิ์ อันนารา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นว่า SMEs เป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการผลักดันแนวคิดนี้ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงประชุมร่วมกับ 10 ภาคี

สรุปได้มีแนวคิดที่จะจัดสัมมนาขึ้น ใช้ชื่องาน “Northern Smart SMEs” จัดขึ้นใน วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง

โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อที่น่าสนใจ จากผู้ทรงคุณวุฒิ SMEs เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับสินค้าและบริการ หรือพัฒนาปรับปรุงกิจการให้ดียิ่งขึ้น

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงาน หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 400 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ฟรี)

ท่านที่สนใจ สามารถแจ้งชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ที่
สำนักงานหอการค้าจังหวัดลำปาง
โทรศัพท์: 054 - 265 078 หรือ 093 - 1937 779
E-mail: lampang.chamber@gmail.com

ที่มา ข่าวอบรมสัมมนาฟรี: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


อ่านเพิ่มเติม »

สถาบันการศึกษาทางไกล อบรมหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต

สวัสดีค่ะ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กับสถาบันการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 โดยเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาทักษะทางอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
 2. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 3. หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 4. หลักสูตร การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
 5. หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ ร่วมกับ บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้ง  (ไทยแลนด์) และ 19 STUDIO  
 6. หลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ น่าเรียนรู้ทุกหลักสูตรเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครเรียนด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559

โดยจะสมัครด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.dei.ac.th

สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน.
เบอร์โทรศัทพ์ : 02 381 6649 - 51 ต่อ 21 - 23

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

รับสมัครอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานภาค 8 นครสวรรค์

สวัสดีค่ะ แจ้งประกาศการอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานภาค 8 นครสวรรค์ กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนเเละบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่น 3/2559 อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ


รายละเอียด วัน/เวลา และ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
 • สาขาช่างผู้ประกอบอาหารไทย 
วุฒิ ป.6 ; อายุ 15 - 45 ปี (ฝึกในสถาบัน 2 เดือน , ฝึกในกิจการ 1 เดือน)
 • สาขาช่างทำมุ้งลวดประตู - หน้าต่าง อะลูมิเนียม 
วุฒิ ม.3 ; อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ฝึกในสถาบัน 2 เดือน , ฝึกในกิจการ 1 เดือน)
 • สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
วุฒิ ม. 3 ; อายุ 15 - 25 ปี (ฝึกในสถาบัน 4 เดือน , ฝึกในกิจการ 2 เดือน)
 • สาขาช่างสีรถยนต์
วุฒิ ม. 3 ; อายุ 15 - 25 ปี (ฝึกในสถาบัน 4 เดือน , ฝึกในกิจการ 2 เดือน)
 • สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
วุฒิ ม.3 ; อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ฝึกในสถาบัน 6 เดือน , ฝึกในกิจการ 2 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร
การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร ณ ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือเเรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานภาค 8 นครสวรรค์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เลขที่ 159 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 5680 2703 - 5 ต่อ 114 , โทรสาร : 0 5680 2712
เว็บไซต์ : www.dsd.go.th/Nakhonsawan

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
การคัดเลือก
- ลงทะเบียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรา (ด้านหลังอาคารอำนวยการ)

สอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ / สัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ณ โรงฝึกงานช่าง

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 2 มิถุนายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายประสานการพัฒนาฝึมือแรงงาน

รายงานตัวเข้าฝึกปฐมนิเทศ / เปิดฝึก วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมเทวสภา
หมายเหตุ: ผู้รับการฝึกอบรมที่มี อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำผู้ปกครองมารับรองในวันเปิดฝึกด้วย

วันเปิดฝึก วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พร้อมกันทุกสาขา
การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

สอนอาชีพฟรี จัดโดยสำนักงานเขตสายไหม

สวัสดีค่ะ ข่าวอบรมฟรี วันนี้จัดโดยสำนักเขตสายไหม ซึ่งได้จัดโครงการอบรม สายไหมนำพาพัฒนาอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิชาชีพให้กับประชาชน ที่จะสามารถนำไปต่อยอด เป็นการสร้างงานและสร้างเงิน เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว


โครงการอบรม สายไหมนำพาพัฒนาอาชีพ แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น รับรุ่นละ 25 คน เท่านั้นนะคะ ดังนั้น หากท่านใดมีความสนใจ อยากจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในโครงการฯนี้ ต้องรีบ ๆ สมัครกันหน่อยนะคะ กันพลาดค่ะ

วันและวิชาที่เปิดอบรมมีดังนี้ค่ะ
 • วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 : วิชาแปรรูปสมุนไพร / ศิลปะการแต่งหน้า 
 • วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 : วิชาศิลปะประดิษฐ์จากผักตบชวา และ การทำเบเกอรี่พร้อมทั้งอาหารว่าง 
 • วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2559 : วิชาการทำดอกไม้ประดิษฐ์ตามสมัยนิยม และ การนวดสมุนไพรคลายเครียด 
กำหนดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม พุฒ เชื้อแก้ว สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจการฝึกอบรมกับเขตสายไหมครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์ : 02 158 7364 , 089 891 1995 ในวันและเวลาราชการค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

เชิญร่วมสมัคร โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย Startup Thailand by GSB

สวัสดีทุกคนค่ะ วันนี้นำโครงการประกวดฯ ดี ๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเสริมแนวทาง ความคิด ทักษะและประสบการณ์ ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือสร้างธุรกิจส่วนตัว มาประชาสัมพันธ์ค่ะ โดยธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB ร่วมพิชิตรางวัลกว่า 3,000,000 บาท


โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” จัดโดย ธนาคารออมสิน
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพสูงในการสร้างธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและนำมาร่วมพัฒนา ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
 • เพื่อกระตุ้น คนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ธนาคารออมสินในการเป็น “ธนาคารของประชาชาชน”
 • เพื่อสนับสนุนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
 • เพื่อพัฒนาให้ผู้ที่กลังศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะความรู้ด้านการวางแผนทางธุรกิจการบริหารเงิน การลงทุน การตลาด รวมถึง การสร้างวินัยทางการเงิน 
 • เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up)
 • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคารออมสิน ลูกค้า สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 30 ปี
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 30 ปี โดยเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2543
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นตัวแทนของบริษัทใด
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
ขั้นตอนการดำเนินการ
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook, ไปรษณีย์ (วันที่ประทับตรานำส่ง) ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 100 สุดยอดธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 สุดยอดธุรกิจ ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559
ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งผลงานที่ปรับแก้ไข (หลังการอบรม) ภายในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559

รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มประสบการเตรียมความพร้อม START UP THAILAND by GSB (Meet & Learn with Inter Venture)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงินทุนจากธนาคารออมสิน
 • ผลงานชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุน 1,000,000 บาท
 • ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุน 500,000 บาท          
 • ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินทุน 200,000 บาท                                      
 • ผลงานรางวัลชมเชย 7 รางวัล เงินทุน 50,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม เงินทุนผลงานละ 5,000 บาท
*หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 อันดับ ในข้อ 1 - 4 จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เตรียมความ พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 แนวคิดธุรกิจ
 • ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com และ ดำเนินการดังนี้
 • กรอกใบสมัคร
 • จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม Spider Model (เป็นการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจไว้ ใน 1 หน้ากระดาษ เพื่อให้เห็นภาพไอเดียธุรกิจที่ชัดเจนและเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพัฒนามาจาก Business Canvas* และ Lean Canvas)
 • บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที แนะนำชื่อทีม ก่อนบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMV ด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube ใช้ระบบตั้งค่าแบบ “ไม่แสดงรายการ” (Unlisted) และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการฯ
 • ส่งเอกสาร ตาม ข้อ 2 โดยผ่านช่องทาง www.gsb100tomillion.com หรือ E-mail: admin@gsb100tomillion.com
 • และ/หรือทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น เขียนชื่อทีม ชื่อสถาบันการศึกษา ส่งมาที่ โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันจันทร์ที่20 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตรา วันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสิน ในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีม ต้องเข้าร่วมค่ายอบรมกับธนาคาร ออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมอบรมและเข้าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วม ถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ ด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดธนาคารออมสิน จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ยินดีข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ ประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่ เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 
 • หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสินขอระงับ การให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสิน ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 092 - 247 - 0426 - 8 , e-mail : admin@gsb100tomillion.com

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


อ่านเพิ่มเติม »