สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ สมุทรปราการ จัดฝึกอบรมอาชีพ ปี 2558 วิชาชีพช่าง 6 สาขา


สวัสดีค่ะ มีข่าวประกาศรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ สาขาช่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จัดอบรมโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ
รายละเอียดของประกาศรับสมัคร มีดังต่อไปนี้


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ประกาศรับสมัคร เยาวชน บุคคลทั่วไป และผู้ถูกเลิกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ในสาขาช่างต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีข้อกำหนดให้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้เพียงท่านละ 1 สาขาวิชาชีพเท่านั้นค่ะ และจะจัดการฝึกอบรม ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

สาขาช่างที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้ :-
1. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (รับวุฒิการศึกษา ม. 3)
2. ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม (รับวุฒิการศึกษา ม. 3)
3. ช่างยนต์ รับวุฒิการศึกษา ม. 3
4. ช่างกลึง รับวุฒิการศึกษา ม. 3
5. ชางผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (รับวุฒิการศึกษา ป.6)
6. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น (รับวุฒิการศึกษา ป.6)

ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน | รับสมัครวิชาละ 10 คน | ฝึกอบรม ธันวาคม - พฤษภาคม 2558 (สมัครครบเปิดฝึกได้ทันที)

หลักฐานการรับสมัคร :
 • ประกาศนียบัตร หรือใบ ร.บ. หรือใบรับรองความรู้ พร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมาวกและแว่นตาดำ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก :-
 • ต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ผู้สมัครต้องการมีพื้นความรู้ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น
 • เป็นผู้ไม่มีโอกาสศึกษาต่อหรือไม่มีงานทำ หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ยกเว้นการศึกษานอกโรงเรียน
 • มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาข่างนั้น ๆ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 • ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานใดมาก่อน
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก :-
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเปิดฝึกอบรมตามกำหนดการฝึก
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกกับสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในระหว่างการฝึก

สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :
ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เลขที่ 1039 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 02 315 3799
เว็บไซต์ : home.dsd.go.th/central


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

รับสมัครด่วน เรียนฝึกวิชาชีพฟรี การเลี่ยมกรอบพระ


สวัสดีค่ะ.. วิชาชีพการเลี่ยมกรอบพระ เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ผู้ได้รับการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง
หากท่านใดมีความสนใจและต้องการ ฝึกอบรมวิชาการเลี่ยมกรอบพระ เพื่อประกอบอาชีพ เมื่ออ่านข่าวประกาศการรับสมัครอบรมอาชีพนี้แล้ว รีบติดต่อสอบถามและสมัครด่วนนะคะ เพราะรับจำนวนจำกัดค่ะ


ประกาศรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม สาขาวิชาการเลี่ยมกรอบพระ อบรมระยะสั้น 18 ชั่วโมง โดยจะมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเป็นการอบรมฟรีค่ะ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

คุณสมบัติผู้สมัคร : มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

เอกสารการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

* เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดค่ะ และรับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้นนะคะ

กำหนดการฝึกอบรม : วันที่ 19 , 20 , 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีขนส่งเอกมัยค่ะ)
โทรศัพท์ : 02 390 - 0263 - 4 ต่อ 120 , 121 หรือ 02 390 - 2212


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ อ่านเพิ่มเติม »

อบรมวิชาเดคูพาจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้


สวัสดีค่ะ.. ข่าวฝึกอบรม วิชาการทำเดคูพาจ ที่นำมาเสนอนี้ เป็นการรับสมัครด่วน! และรับจำนวนจำกัดนะคะ ฝึกอบรมระยะสั้นค่ะ เพียง 2 วัน เท่านั้น จัดฝึกอบรมโดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

หากจะกล่าวถึง งานเดคูพาจแล้ว จะมีมากมาย สามารถสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเลยค่ะ วิธีการทำก็ไม่สลับซับซ้อนอะไร มีขั้นตอนการทำไม่กี่ขั้นตอนค่ะ ก็สามารถได้ผลงานสวย ๆ เตะตาและสะกดใจผู้เห็นได้แล้วล่ะค่ะ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดคูพาจ เช่น เคสมือถือ , กล่องไม้ ขนาดและรูปแบบต่าง ๆ ทำเป็นของตกแต่งบ้าน ของใช้บนโต๊ะทำงาน , กระเป๋าใส่เงิน , กระเป๋าสะพาย ที่เป็นงานจักรสานจากวัสดุต่าง ๆ กระเป๋าที่สานจากหวาย ผักตบชวา เส้นปอ ใบลาน กระจูด หรือแม้กระทั่งกระเป๋าสานที่ทำจากเส้นพลาสติก ก็สามารถนำมาต่อยอดกับเดคูพาจได้อย่างดีค่ะ


นอกจากกระเป๋าสาน ดังที่กล่าวแล้วนะคะ ผลิตภัณฑ์ประเภทหมวกสาน ก็นำทำเป็นงานเดคูพาจได้เช่นกันค่ะ ที่เห็น ๆ นิยมกันมาหลายยุคหลายสมัย จะนิยมทำเป็นลายดอกไม้เล็ก ๆ ออกแนวหวาน ๆ ค่ะ (จะทำเป็น ลายการ์ตูน หรือสัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ ก็ได้นะคะ แล้วแต่ความชอบและกลุ่มลูกค้า หากจะผลิตขายค่ะ)

พอจะเห็นภาพไหมคะ ว่าเรียนวิชาการทำเดคูพาจนี้แล้ว จะสามารถนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง (สำหรับท่านที่นึกภาพชิ้นงานเดคูพาจไม่ออก หรือไม่รู้จักงานประเภทนี้ ลองค้นรูปภาพในเน็ตดูก็ได้ค่ะ สวย ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ)

เกริ่นมาพอสมควรแล้ว ทีนี้ มาเข้าข่าวการเปิดรับสมัครกันนะคะ ^^
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดรับสมัครฝึกอบรม ฟรี !! สาขาการทำเดคูพาจ (12 ชั่วโมง) จำนวน 16 คน
โดยจะทำการฝึกอบรม ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

คุณสมบัติ :
 • ผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
เอกสารที่ใช้สมัคร :
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
กำหนดการสมัคร : รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดค่ะ

ท่านที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :-
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 390 0263 - 4 ต่อ 120 , 121 และ 02 390 2212

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ อ่านเพิ่มเติม »

เชิญร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน


สวัสดีค่ะ.. นำข่าวการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะ
โดยกรุงเทพมหานครตั้งใจจัดเต็ม  3 สถานที่ 3 วาระ เน้นนโยบายในการสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งโอกาส มหานครแห่งความสุข และ มหานครแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน ด้วยการพัฒนาสังคมทุกรูปแบบ และเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติสำหรับทุกคนค่ะ


ภายใต้การจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน จะมีกิจกรรมให้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการฝึกอาชีพ การให้ข้อมูลความรู้ทางด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ รวมทั้งข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

กิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน ได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ค่ะ

ครั้งที่ 1 : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้
 • จัดงานระหว่าง วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. – 20.30 น. 
 • ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้า Esplanade รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
- เน้นการสร้างความมั่นคง ทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น นิทรรศการเชิงวิชาการ เสวนาวิชาการ สาธิตการฝึกอาชีพ สันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และการแสดงบนเวที

ครั้งที่ 2 : ยิ้ม รับความสุข
 • ระหว่าง วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. - 20.30 น. 
 • ณ บริเวณชั้น 4 MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ 
- เน้นการให้โอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสังคมกับคนทุกกลุ่มตั้งแต่แรกเกิด กิจกรรม อาทิเช่น การจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ เสวนาวิชาการ หัวข้อ "ทำอย่างไร ให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ" และ "เด็กและสตรีไทย สู่ความหวังใหม่ของสังคม" สาธิตการฝึกอาชีพ สันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ชมการแสดงบนเวที ฯลฯ

ครั้งที่ 3 : ความสุขของผู้สูงอายุ
 • จัดในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2557 
 • ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้า Terminal 21 เขตวัฒนา 
- เน้นการทำอย่างไรให้คนสามวัยอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างมีความสุข และยกย่องผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของสังคมและครอบครัวทุกด้าน กิจกรรมในงาน อาทิ นิทรรศการเชิงวิชาการ ชมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "คน 3 วัย ในสังคมเดียวกัน" และ "ผู้สูงอายุไทยก้าวไกลสู่ AEC" สาธิตการฝึกอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

ทางฝ่ายผู้จัดงานฯ ได้ประกาศข่าวเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

เรียนทักษะวิชาชีพฟรี ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จ.นนทบุรี


สวัสดีค่ะ.. วันนี้นอกจากอากาศจะดีแล้ว เพราะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ทางเรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพ มาฝากคุณผู้อ่านด้วยค่ะ ^^
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครเข้าเรียนทักษะวิชาชีพ ฟรี! ดังต่อไปนี้
หลักสูตรเรียนวิชาชีพ 720 ชั่วโมง 
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ :-
 • วิชาบริการโรงแรม
 • วิชานวดแผนไทยอโรมา

หลักสูตรเรียนวิชาชีพ 360 ชั่วโมง
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ :-
 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
 • วิชาตัดผมชาย
 • วิชาเสริมสวยสตรี
 • วิชาเสริมสวยยกระดับ
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • วิชาอาหารและเบเกอรี่
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

รับสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (เรียนวันธรรมดาค่ะ)

รายงานตัว : วันที่ 15 ตุลาคม 2557

ปฐมนิเทศ :วันที่ 16ตุลาคม 2557

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :-
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02 583 8350 (ในวันและเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : www.women-trainingcenter.com


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »