สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมอาชีพช่าง ฟรี


ทักษะวิชาชีพด้านช่างต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ไม่รู้จบ จะนำไปสมัครงานหรือประกอบการเป็นเจ้าของกิจการเอง ก็ย่อมได้ทั้งนั้น วันนี้ทางเรามี ข่าวฝึกอบรมวิชาชีพสาขาช่างที่น่าสนใจ ถึง 4 สาขา และเปิดอบรมฟรี ด้วยนะคะ มารายงานให้ทราบค่ะ


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ได้เตรียมความพร้อมสำหรับ การพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตอีสานตอนล่าง ภายใต้การดำเนินงานประกันคุณภาพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเน้นครูฝึกฝีมือแรงาน ที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักร ที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อผลิตแรงงานคุณภาพ คู่คุณธรรม เชื่อมโยง อุตสาหกรรม ป้อนตลาด SMEs ซึ่งตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา ขาดแคลนแรงงาน

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รุ่นที่ 36 (2/2558) สาขาช่างที่เปิดสอน ดังนี้
 1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
 2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ผู้ประกอบอาหารไทย 
 4. นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :-
 1. มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3 ขึ้นไป 
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ 
 3. มีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาช่างได้ตลอดหลักสูตร
หลักฐานการสมัคร :-
 1. วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 
 3. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรจริงพร้อมสำเนา หรือ หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 
 4. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมาวกและแว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
กำหนดเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ
เปิดฝึกอบรม วันที่ 2 มิถุนายน 2558

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :
ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045 317 242 - 6 ต่อ 300

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

อ่านเพิ่มเติม »

เปิดรับสมัครอบรมวิชาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 40


สวัสดีค่ะ การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนฝึกอาชีพ เพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นทักษะในการทำงาน เพื่อสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว วันนี้ทางเรามี ประกาศการรับสมัครอบรมอาชีพ ของศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย มารายงานให้ทราบค่ะ


ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครอบรมวิชาชีพ โดยได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 7 เมษายน 2558

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม แบ่งเป็น หลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตรอบรมระยะสั้น 210 ชั่วโมง และ หลักสูตร 330 ชั่วโมง

วิชาชีพที่เปิดฝึกสอนในหลักสูตร 6 เดือน มีดังนี้ค่ะ
 • หลักสูตร บริบาล หรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
รับทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป อายุ 18 - 45 ปี
 • หลักสูตร การจัดการสำนักงานสายพาณิชย์ 
รับสมัครทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 15 - 35 ปี
 • หลักสูตรการโรงแรม 
รับหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 15 - 35 ปี
 • หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า 
รับหญิงและชาย จบการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป อายุ 15 - 50 ปี
 • หลักสูตรเสริมสวยสตรี 
รับทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป อายุ 15 - 50 ปี

วิชาชีพ หลักสูตร อบรมระยะสั้น ดังนี้
 • หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 
รับหญิงและชาย จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 18 - 45 ปี
 • หลักสูตรนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 210 ชั่วโมง 
รับหญิงและชาย จบการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป อายุ 18 - 50 ปี

กำหนดฝึกอบรม ระหว่าง วันที่ 7 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

ผู้สนใจ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> อบรมวิชาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
หรือสอบถามและสมัครได้โดยตรงที่ :-
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 - 958 055 , 081 - 961 6676
โทรสาร : 053 - 723 950


อ่านเพิ่มเติม »

อบรมอาชีพฟรี ปี 2558 สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้


ผ่านศักราชใหม่ ปี 2558 มาหลายวันแล้ว ทุกคนคงมีความสุขและสบายดีนะคะ ผู้เขียนมาทำหน้าที่ รายงานข่าวฝึกอบรมอาชีพเช่นเคยค่ะ และสำหรับวันนี้ เป็นข่าวอบรมอาชีพฟรี ที่ทางสำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้จัดขึ้น ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ


ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้จัดการอบรมอาชีพฟรี ให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 8 วิชาชีพ คือ
 1. วิชาการทำเครื่องหอมและแปรรูปสมุนไพร 
 2. วิชาการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 
 3. วิชาร้อยลูกปัดและคริสตัล 
 4. วิชานวดสปา 
 5. วิชาการประดิษฐ์ของขวัญของชำร่วย 
 6. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 7. วิชาการถักโครเชต์ 
 8. วิชาอาหารและโภชนาการ
โดยกำหนดเริ่มวันทำการเรียนการสอน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 29 มีนาคม 2558
อบรม : วันเสาร์ - วันอาทิตย์

ซึ่งทางฝ่ายผู้จัดอบรมฯ ได้เปิดรับสมัครแล้วนะคะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดการรับสมัครใน วันที่ 30 มกราคม 2558 ที่จะถึงนี้ค่ะ

หากคุณผู้อ่านท่านใดมีความสนใจ ต้องการทราบรายละเอียด การฝึกอบรมอาชีพฟรี ดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถสอบถามได้ที่ :

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5
โทรศัพท์ : 02 - 364 7422 - 3 ต่อ 6289 , 6290

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

เปิดอบรมอาชีพระยะสั้น วิชาการทำอาหารและวิชาศิลปประดิษฐ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้


มีข่าวประกาศรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เกี่ยวกับการทำอาหารต่าง ๆ และงานประดิดประดอย งานฝีมือ ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไป สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่น่าสนใจมารายงานค่ะ


เนื่องด้วย ขณะนี้ ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจอมทอง ได้จัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น วิชาการประกอบอาหาร และ วิชาศิลปประดิษฐ์ ให้กับประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ที่เปิดสอนนี้ ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปประกอบเป็นอาชีพ หรือสร้างเป็นรายได้เสริม

วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม มีดังนี้

1. เดือน มกราคม ปี 2558 จัดอบรม วิชาศิลปประดิษฐ์
 • การประดิษฐ์มาลัยชำร่วย 
 • วิชาการห่อช่อรับปริญญา จากธนบัตร 
 • การห่อช่อดอกไม้ จากกระดาษสา 
 • การทำโมบายจากริบบิ้น ตะเพียนเงิน ตะเพียนทอง 
 • กระบอกเก็บความเย็นกาแฟ จากเส้นพลาสติก 
2. เดือน กุมภาพันธ์ 2558 วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม คือ
 • กระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติก 
 • กระเป๋าโทรศัพท์จากผ้า 
 • การทำ ซู (ที่เก็บกุญแจ) 
 • การทำกระเป๋าธนบัตร จากผ้า 
 • กระเป๋ารูดกิโมโน
3. เดือน มีนาคม 2558 จัดสอน วิชาการประกอบอาหาร ได้แก่
 • เปาะเปี๊ยะทอด 
 • เปาะเปี๊ยะสด 
 • ข้าวอบเผือก 
 • การทำซูชิ 
 • กาแฟโบราณนมสด 
 • สปาเกตตีซอสมะเขือเทศหมูสับ 
 • สเต๊กหมู ไก่ 
 • เต้าฮวยฟรุตสลัด 
 • ข้าวผัดอเมริกัน 
 • สลัดไก่อบ 
 • บาบีคิวหมู ไก่ 
 • หมูปิ้งนมสด 
 • กุยช่ายแป้งสด 
 • ไก่สมุนไพร 
 • ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตร 
 • โดนัทยีสต์ โดนัทสอดไส้ต่าง ๆ 
 • ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 
 • ปาท่องโก๋ 
 • สังขยา 
 • ผัดซีอิ๊วหมู 
 • ปั้นขลิบไส้ปลานึ่ง 
 • ปั้นสิบไส้ปลาทอด 
 • พะแนงหมู
4. เดือน เมษายน 2558 จัดอบรม
 • การทำแฮมเบอร์เกอร์หมู ไก่ 
 • วาฟเฟิล 
 • ทอดมันกุ้ง
* โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะทำการเรียนการสอน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ

สำหรับท่านที่สนใจ จะเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ดังกล่าวมาแล้วนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ :-
สำนักงานเขตจอมทอง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้นที่ 3
คุณศิรินภา สุขกิจ โทรศัพท์ : 02 427 66 72 (วันและเวลาราชการ)


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ อ่านเพิ่มเติม »

สำนักพัฒนาสังคม เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี ปี 2558


ใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกที หลายท่านเตรียมตัวฉลองปีใหม่ ที่มีวันหยุดติดกันหลายวัน ท่านใดที่ต้องเดินทาง ขออวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขและสนุกกับการนฉลองปีใหม่ ปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะ ตอนนี้ มาเข้าข่าวฝึกอบรมภาษาฟรี ปี 2558 ที่ได้นำมาเสนอในวันนี้กันได้แล้วค่ะ


สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี ปี 2558 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับประชาชนและผู้สนใจ โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้ค่ะ

จัดฝึกอบรม วิชาภาษาอังกฤษ 5 รุ่น โดยใช้เวลาเรียน รุ่นละ 5 วัน
 • รุ่นที่ 1 อบรม วันที่ 10 - 11 , 17 - 18 และ 24 มกราคม 2558 
 • รุ่นที่ 2 อบรม วันที่ 25 , 31 มกราคม 2558 และ วันที่ 1 , 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 
 • รุ่นที่ 3 อบรม วันที่ 14 - 15 , 21 - 22 และ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
 • รุ่นที่ 4 อบรม วันที่ 1 , 7 - 8, 14 - 15 มีนาคม 2558 
โดยกำหนดฝึกอบรม สำหรับ รุ่นที่ 1 - 4 จัดอบรมที่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1
 • รุ่นที่ 5 อบรม วันที่ 21 - 22 , 28 - 29 มีนาคม 2558 และ วันที่ 4 เมษายน 2558 
ซึ่งการอบรมของ รุ่นที่ 5 นี้จะจัดอบรมที่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย

วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา : 09.00 น. -16.00 น.

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 มีนาคม 2558 งานนี้ ฟรีค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านที่สนใจ ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ :
กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม อาคาร 3 ชั้น 5
ถนนมิตรไมตรี 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 247 - 9496 ในวันและเวลาราชการค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ อ่านเพิ่มเติม »