ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี รับสมัครอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2558


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี (จตุจักร 2) เปิดรับสมัคร อบรมอาชีพต่าง ๆ ฟรี ประจำปีงบประมาณ 2558 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ ในหลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้น อบรม 80 ชั่วโมง และ หลักสูตร 160 ชั่วโมง มีทั้งเรียนในวันธรรมดา คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ และเรียนในวันหยุดคือวันเสาร์ - วันอาทิตย์ค่ะ


หลักสูตรที่เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 1/2558 มีดังนี้ค่ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รับสมัคร อบรมวิชาชีพระยะสั้น


วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เปิดรับสมัคร เข้ารับการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามงบประมาณ งบอุดหนุน จาก อบจ.ภูเก็ต โดยเปิดรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2557 และจะเริ่มเปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 26 กันยายน 2557 นี้ค่ะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ค่ะ

โครงการลูกพระดาบส อบรมอาชีพ ปี 2558


โครงการลูกพระดาบส จัดอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยจะเริ่มอบรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ต่อเนื่องไปจนถึง ปี 2558 เลยค่ะ ซึ่งทางโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป สมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ฟรี!! ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะข่าวอัพเดท โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ ดินแดง2 รุ่นที่ 2/2557


สวัสดีค่ะ มีข่าวฝึกอาชีพอัพเดท ของทาง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 มารายงานค่ะ ด้วยขณะนี้ ทางโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ ดินแดง 2 กำลังเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป ที่สนใจเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพให้กับตนเอง ในหลักสูตร ฝึกอาชีพระยะสั้น 200 ชั่วโมง โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ ^^