เชิญร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน


สวัสดีค่ะ.. นำข่าวการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะ
โดยกรุงเทพมหานครตั้งใจจัดเต็ม  3 สถานที่ 3 วาระ เน้นนโยบายในการสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งโอกาส มหานครแห่งความสุข และ มหานครแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน ด้วยการพัฒนาสังคมทุกรูปแบบ และเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติสำหรับทุกคนค่ะภายใต้การจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน จะมีกิจกรรมให้ทักษะความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการฝึกอาชีพ การให้ข้อมูลความรู้ทางด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ รวมทั้งข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

กิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน ได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ค่ะ

ครั้งที่ 1 : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้
 • จัดงานระหว่าง วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. – 20.30 น. 
 • ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้า Esplanade รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
- เน้นการสร้างความมั่นคง ทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น นิทรรศการเชิงวิชาการ เสวนาวิชาการ สาธิตการฝึกอาชีพ สันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และการแสดงบนเวที

ครั้งที่ 2 : ยิ้ม รับความสุข
 • ระหว่าง วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. - 20.30 น. 
 • ณ บริเวณชั้น 4 MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ 
- เน้นการให้โอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสังคมกับคนทุกกลุ่มตั้งแต่แรกเกิด กิจกรรม อาทิเช่น การจัดนิทรรศการเชิงวิชาการ เสวนาวิชาการ หัวข้อ "ทำอย่างไร ให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ" และ "เด็กและสตรีไทย สู่ความหวังใหม่ของสังคม" สาธิตการฝึกอาชีพ สันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ชมการแสดงบนเวที ฯลฯ

ครั้งที่ 3 : ความสุขของผู้สูงอายุ
 • จัดในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2557 
 • ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้า Terminal 21 เขตวัฒนา 
- เน้นการทำอย่างไรให้คนสามวัยอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างมีความสุข และยกย่องผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของสังคมและครอบครัวทุกด้าน กิจกรรมในงาน อาทิ นิทรรศการเชิงวิชาการ ชมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "คน 3 วัย ในสังคมเดียวกัน" และ "ผู้สูงอายุไทยก้าวไกลสู่ AEC" สาธิตการฝึกอาชีพ กิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

ทางฝ่ายผู้จัดงานฯ ได้ประกาศข่าวเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยวมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

เรียนทักษะวิชาชีพฟรี ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จ.นนทบุรี


สวัสดีค่ะ.. วันนี้นอกจากอากาศจะดีแล้ว เพราะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ทางเรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพ มาฝากคุณผู้อ่านด้วยค่ะ ^^
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครเข้าเรียนทักษะวิชาชีพ ฟรี! ดังต่อไปนี้
หลักสูตรเรียนวิชาชีพ 720 ชั่วโมง 
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ :-
 • วิชาบริการโรงแรม
 • วิชานวดแผนไทยอโรมา

หลักสูตรเรียนวิชาชีพ 360 ชั่วโมง
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ :-
 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
 • วิชาตัดผมชาย
 • วิชาเสริมสวยสตรี
 • วิชาเสริมสวยยกระดับ
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • วิชาอาหารและเบเกอรี่
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

รับสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (เรียนวันธรรมดาค่ะ)

รายงานตัว : วันที่ 15 ตุลาคม 2557

ปฐมนิเทศ :วันที่ 16ตุลาคม 2557

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :-
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02 583 8350 (ในวันและเวลาราชการ)
เว็บไซต์ : www.women-trainingcenter.com


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดอบรมระยะสั้น (เสาร์-อาทิตย์) วิชาช่างยนต์


สวัสดีค่ะ.. มีประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจต้องการเรียน วิชาชีพทางด้านช่างยนต์ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ ทักษะวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์นี้ จะเรียนเพื่อสมัครงาน หรือเพื่อประกอบกิจการ หรือไว้ใช้งานเองก็ดีทั้งนั้นเลยนะคะ ^^
รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้ค่ะวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มีความประสงค์ ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง (หลักสูตรสั่งตัดเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยวิชาชีพที่เปิดสอน ได้แก่ :

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
 • วิชาระบบเครื่องยนต์  
 • วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ 
 • วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์
เปิดรับสมัครทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ :
งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
255 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น. - 16.30 น.

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก :
 • เป็นผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจจะศึกษาฝึกอบรมในรายวิชาที่กำหนด 
 • เป็นชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
 • มีสัญชาติไทย และมีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท
หลักฐานการสมัคร :
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
 4. ค่าสมัครเรียนรายวิชาละ 10 บาท 
 5. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (เหมาจ่าย) รายวิชาละ 1,000 บาท 
ระยะเวลาการฝึกอบรม :
 • อบรมเฉพาะเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
 • งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 034 985 205 
 • งานทะเบียน โทรศัพท์ : 080 249 6167


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

เรียนภาษาฟรี (เสาร์-อาทิตย์) วิทยาลัยการแรงงาน


สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ.. เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่า อีกไม่นานนับจากนี้ จะถึงกำหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร เห็นหลายท่านมีความสนใจ เรื่องเรียนภาษาต่าง ๆ อาจเพราะเล็งเห็นโอกาส และเป็นการเตรียมความพร้อมกับโอกาสที่กำลังเดินทางมาในยุค AEC ข้างหน้านี้
ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ เป็นเรื่องนี้ค่ะ คือ การเรียนภาษาต่างประเทศค่ะ
วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีความประสงค์ จะฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีกำหนดการเปิดฝึกอบรม 7 ภาษา ใน 8 รุ่น รุ่นละ 48 คนค่ะ

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ที่เปิดสอนมีดังนี้ค่ะ
หลักสูตรอบรมวันเสาร์ ได้แก่
 • ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ระดับ 1 
 • ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 
 • ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 
 • ภาษาเกาหลี ระดับ 1
*  อบรมวันที่ 1 , 8 , 15 , 22 , 29 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 6 , 13 , 20 ธันวาคม 2557
-  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน รวมจำนวน 48 ชั่วโมง)

หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ ได้แก่
 • ภาษาอังกฤษ ระดับ 2 
 • ภาษาพม่า ระดับ 1 
 • ภาษาเขมร ระดับ 1 
 • ภาษาเวียดนาม ระดับ 1
* อบรมวันที่ 2 , 9 , 16 , 23 , 30 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 7 , 14 , 21 ธันวาคม 2557
-  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน รวมจำนวน 48 ชั่วโมง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
 1. แรงงานทั่วไป 
 2. ผู้ประกอบกิจการ 
 3. แรงงานที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศ
เอกสารการสมัคร :
 1. ใบสมัครฝึกอบรม* 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 
 3. สำเนาใบลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ (เฉพาะคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 3)
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครในข้อที่ 3. บัตรลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกพื้นที่ หรือรับที่ภายในกระทรวงแรงงาน ตรงอาคารประกันสังคม ชั้น 1 ค่ะ

สถานที่รับสมัครและทำการฝึกอบรม :
วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
-  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (อยู่ภายในกระทรวงแรงงาน)

หมายเหตุ :
 • ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม คือ ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จากวิทยาลัยการแรงงาน
 • ผู้ที่จะได้รับการฝึกอบรม จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องโทรศัพท์มายืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2557
สนใจเข้าชมวิธีการสมัคร / ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »

อบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 2/2557


สวัสดีค่ะ.. ก่อนที่จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ ขอบอกคุณผู้อ่านทุกท่านก่อนว่า อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ^^
มาเข้าข่าวรับสมัครฝึกอบรมวันนี้กันค่ะ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีกำหนดเปิดเรียน ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2557 นี้ค่ะสาขาวิชาทีเปิดสอน มีดังนี้ค่ะ
 • การนวดแผนไทย (รอบเช้า : 9.00 น. - 12.00 น. และ รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.) 
 • เค้กและแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.)
 • เสริมสวยครบวงจร (รอบเช้า : 9.00 น. - 12.00 น.)
 • ออกแบบทรงผม (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.) 
 • การจัดดอกไม้สดเพื่องาน Event (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.) 
 • ซิลค์สกรีน (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.)
**  เรียน 150 ชั่วโมง : รับสมัคร รอบละ 30 คน : ค่าลงทะเบียน 160 บาท
 • กางเกงสตรีและชุดติดกัน เรียน 75 - 75 ชั่วโมง (รอบเช้า : 9.00 น. - 12.00 น.) 
**  รับสมัคร รอบละ 30 คน : ค่าลงทะเบียน 170 บาท
 • การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 
 • คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน (Microsoft words - excel - PowerPoint) 
** เรียน 75 ชั่วโมง (รอบค่ำ : 17.00 น. - 20.00 น.) : รับสมัครวิชาละ 30 คน : ค่าลงทะเบียน 385 บาท

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 17 ถนนอินใจมี ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัทพ์ : 055 416 879
โทรสาร : 055 444 050
เว็บไซต์ : www.upc.ac.th


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะอ่านเพิ่มเติม »