Header Ads

ฝึกอบรมฟรี การผลิตไม้ผลอินทรีย์


ข่าวฝึกอบรม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “การผลิตไม้ผลอินทรีย์” ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยจะเป็นการจัด ฝึกอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ^^

ทางผู้จัดโครงการฯ กำหนดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม จำนวนจำกัด รับเพียง 35 ท่าน เท่านั้นนะคะ ดังนั้น หากท่านใดสนใจ ต้องรีบตัดสินใจ และสมัครกันแต่เนิ่น ๆ ค่ะ


การฝึกอบรม " การผลิตไม้ผลอินทรีย์ ” จัดโดย ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะทำการอบรม ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

หลักสูตรในการฝึกอบรมนี้ จะอบรมรายละเอียด ทั้งเรื่องหลักการผลิตพืชอินทรีย์ , รูปแบบการผลิตไม้ผลอินทรีย์ , การเลือกชนิดไม้ผล เพื่อการปลูกระบบอินทรีย์ , การจัดการธาตุอาหารไม้ผลอินทรีย์ , การควบคุมศัตรูพืชไม้ผลระบบอินทรีย์ โดยวิทยากรผู้อบรม เป็นอาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.วรินทร์ สุทนต์

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ การผลิตไม้ผลอินทรีย์แบบยั่งยืน และจะได้รับแจก ต้นกล้าพืชปุ๋ยสดเพื่อการบำรุงดิน (ถั่วมะแฮะ) อีกด้วย ณ พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ :-
ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053 873942 , 053 498169 (ในวันและเวลาราชการ)


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.