Header Ads

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตบางกอกใหญ่ จัดฝึกอาชีพระยะสั้นฝึกอาชีพระยะสั้น 2557
ข่าวฝึกอาชีพ ที่นำมาบอกกล่าวเล่าต่อในวันนี้ เป็นการ ฝึกอาชีพระยะสั้น ของโครงการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เพิ่มรอยยิ้ม ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ทางโครงการฯ ได้จัด ฝึกอาชีพ 5 วิชาชีพ ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งผู้ที่ว่างงาน ได้สมัครเข้ารับ การฝึกอบรมอาชีพ

โดยได้จัดวิชาชีพเด่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำไปปรับใช้ ต่อยอดทำการค้า เพิ่มเงินตราให้ตนเองและครอบครัวได้


โครงการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เพิ่มรอยยิ้ม 
โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เปิดฝึกอาชีพ 5 วิชาชีพ ดังนี้
  • วิชาตุ๊กตาผ้าสักหลาด ฝึกอบรม วันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 
  • วิชาดอกไม้การบูรจากผ้าใยบัว ฝึกอบรม วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2557 
  • วิชากระเป๋าผ้างาน Quilts ฝึกอบรม วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2557 
  • วิชาโคมไฟขวดพลาสติก ฝึกอบรม วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 
  • วิชาต้นไม้มงคล ฝึกอบรมวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557

เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับ การฝึกอบรม แต่ละวิชาชีพ จำนวน 25 คน / รายวิชา

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ :-
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ชั้น 5 
โทรศัพท์ : 02 457 0069 ต่อ 5719 - 20 , 02 868 - 1253^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^ขับเคลื่อนโดย Blogger.