Header Ads

ฝึกอาชีพฟรี : ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพฝึกอาชีพฟรี ปุ๋ยหมักชีวภาพ
วันนี้ บล็อกฝึกอาชีพ มาชวนคุณผู้อ่านไป ฝึกอบรมอาชีพ การผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพกันเบบฟรี ๆ ค่ะ ^^

หากว่าง ๆ มีเวลา สมัครเข้ารับการ ฝึกอบรมอาชีพ โครงการนี้ เพื่อเก็บเกี่ยว วิชาความรู้ไว้ใช้เองในครอบครัว และแบ่งปัน ทำประโยชน์เพื่อสังคม คนรอบข้าง ช่วยรักษาเยียวยาสภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยกันคนไม้คนละมือ เพื่อแผ่นดินไทยของเรานะคะ

หรือจะนำไปต่อยอด ใส่ไอเดียทำเป็นอาชีพเสริมก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวค่ะ

กรมพัฒนาที่ดิน จัดฝึกอาชีพ หลักสูตรการใช้จุลินทรีย์พด. เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
โดยขณะนี้ กำลังเปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในรุ่นที่ 4 - 6 รับรุ่นละ 60 คน
กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ในวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2557

สถานที่ฝึกอบรม : ภายในกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมจะมีทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ใช้เวลาอบรม รุ่นละ 1 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับคำแนะนำประโยชน์จากการผลิตฯ ที่ใช้งานได้จริง สามารถลดต้นทุนการผลิต และยังปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี เช่น กรณีจุลินทรีย์ผลิตน้ำหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยหมัก จะเกิดประโยชน์ต่อดิน และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หรือแม้กระทั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้ำเน่าเสีย ก็สามารถบำบัดให้ดีขึ้นได้ และลดกลิ่นเหม็นได้อีกด้วย

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม :-
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการจัดการอินทรียวัตถุ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
Download ใบสมัคร รวมทั้งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ldd.go.th
และส่งใบสมัคร ผ่านทางโทรสาร หมายเลข 02 579 - 7563

หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง :-
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการจัดการอินทรียวัตถุกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 (วงเล็บมุมซองว่า สมัครอบรม)

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.