Header Ads

รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (ม้วน บำรุงศิลป์) 1/2557

เมื่อฤดูร้อนมาถึง เด็ก ๆ ปิดภาคเรียน แต่ที่ รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ จะเป็นช่วงที่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพต่าง ๆ ค่ะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) ได้กำหนดเปิด ฝึกอาชีพ ประจำปี 2557 ในหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป

โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ ฝึกอาชีพต่าง ๆ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป และจะเปิดอบรมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
เปิดอบรมอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตร 400 ชั่วโมง และ หลักสูตร 200 ชั่วโมง
 • สาขาวิชานวดแผนไทย
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาแฟชั่น
 • สาขาวิชาเสริมสวย
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หมายเหตุ : ขณะนี้ทาง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ ม้วน บำรุงศิลป์ กำลังพิจารณา รายวิชาชีพที่จะเปิดอบรมใน รุ่น 1 ปีการศึกษา 2557 อยู่ค่ะ ดังนั้น ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบกับทางรร.ฯอีกครั้ง

คุณสมบัติ ผู้สมัคร
1. อายุ 14 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้ อ่านออกเขียนได้
3. สุขภาพแข็งแรง
4. ความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. รูปถ่าย 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา

วันและเวลาในการอบรม : จันทร์ -ศุกร์
 • รอบเช้า 09.00 น. - 12.00 น.
 • รอบบ่าย 13.00 น.- 16.00 น.
 • รอบค่ำ 17.00 น. - 20.00 น.
ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครเข้าอบรมได้ที่ :
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)
เลขที่ 87 ซอยนาคนิวาส 43 ลาดพร้าว 71 แขงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 02 514 1840 , 02 538 6307
เว็บไซต์ : mounbumrungsil.com

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.