Header Ads

ฝึกอาชีพ หลักสูตรด้านการเกษตร กับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมวันนี้ จากโครงการลูกพระดาบส เปิดอบรมอาชีพ  ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปฟรีค่ะ โดยเป็นการฝึกอบรม ในหลักสูตรด้านการเกษตร ผู้เขียนเห็นวิชาชีพที่ทาง โครงการลูกพระดาบส เปิดฝึกอบรมแล้ว ต้องบอกว่า น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ เพราะสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลัก และยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริม สำหรับผู้ที่มีงานประจำทำอยู่แล้วก็ได้ตามความต้องการค่ะ เป็นการเพิ่มรายได้อีกทาง ให้กับตนเองและครอบครัว ในยุคค่าครองชีพสูงเช่นปัจจุบันนี้

รายละเอียดของการอบรม โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ มีดังนี้ค่ะ


โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ เปิดอบรมอาชีพ ฟรี ! 
หลายหลักสูตร สำหรับผู้เป็นเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักสูตร วันและเวลา ดังนี้
-  วันที่ 11 ตุลาคม 2556  เวลา 08.30 น. - 16. 30 น.
 • อบรม การแปรรูปสมุนไพร
-  วันที่ 2 - 6 , 16 - 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16. 30 น.
 • อบรม การเพาะเห็ดแบบครบวงจร (รวม 5 วัน) 
-  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16. 30 น.
 • อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
-  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16. 30 น.
 • การผลิตไบโอดีเซล 
-  วันที่ 13 - 17 ,  20 - 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16. 30 น.
 • อบรม การเพาะเห็ดแบบครบวงจร (รวม 5 วัน)
-  วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16. 30 น.
 • อบรม การปลูกกล้วยไม้ 
-  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16. 30 น.
 • อบรม การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร 
-  วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16. 30 น.
 • อบรม การเพาะเห็ดแบบครบวงจร (รวม 5 วัน)
หมายเหตุ :
 1. ติดต่อลงทะเบียน ฝึกอบรม ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียนที่ โทร. 02 174 - 4111
 2. หลักสูตร การเพาะเห็ดแบบครบวงจร (5 วัน) ติดต่อ คุณกีรติ นิ่มนวล โทร. 082 647 - 5811 
 3. การแต่งกาย สำหรับผู้เข้ารับการอบรมอาชีพ สวมชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล
ผู้สนใจสามารถเข้าชม รายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ www.lukphradabos.org

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ
เลขที่ 89 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิทตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เอกสารในการสมัคร :
 • สำเนาใบทะเบียนบ้าน 1 ใบ (รับรองสำเนามาให้เรียบร้อย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนามาให้เรียบร้อย)
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป
* หลักสูตรการอบรมระยะสั้น 1 วัน ไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครนะคะ

** ดูอัพดตล่าสุด >> ตารางการอบรม ปี 2560 ของโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ 

ขอขอบคุณทีติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.